0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економічний аналіз (ID:599549)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 19
Рік виконання: 2022
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
Завдання. Розкрийте змістову характеристику кожного з наведених методів економічного аналізу, а також приведіть приклади можливого їх застосування на практиці. Заповніть таблицю. Класифікація методів економічного аналізу Характеристика методів аналізу Загальнонаукові методи Методи теорії пізнання Аналіз Синтез Індукція Дедукція Евристичні методи Метод «мозкового штурму» Метод експертних оцінок Метод асоціацій та аналогій Морфологічний метод Метод контрольних запитань Економіко-логічні методи Традиційні методи Абсолютні, відносні та середні величини Побудова рядів динаміки Групування Порівняння Балансовий метод Табличний метод Графічний метод Методи порівняльної комплексної оцінки Методи детермінованого факторного аналізу Метод ланцюгових підстановок Метод абсолютних різниць Метод відносних різниць Індексний метод Метод пропорційного ділення Метод часткової участі Інтегральний метод Метод логарифмування Методи стохастичного факторного аналізу Дисперсійний аналіз Регресійний аналіз Кореляційний аналіз Економіко-математичні методи Економетричні методи Методи математичного програмування Методи дослідження операцій Методи економічної кібернетики Завдання. Визначте вплив факторів на обсяг реалізованої продукції. Зробіть висновки. Показник Базисний період Звітний період Абсолютне відхилення Вплив фактора 1 2 3 4 5 Залишок готової продукції на складі на початок періоду, грн. 15 000 20 000 Надходження готової продукції на склад, грн. 42 000 50 000 Залишок готової продукції на кінець періоду, грн. ? ? Реалізовано продукції, грн. 38 000 45 000 Завдання. Розрахуйте середній відсоток виконання норм виробітку та підвищення продуктивності праці за умови виконання норм виробітку всіма робітниками. Проведіть аналіз виконання норм виробітку. Персонал підприємства Рівень виконання норм виробітку, % Середній рівень виконання норм виробітку, % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 і більше 1 2 3 4 5 6 7 8 Робітники основних цехів, осіб 75 160 310 380 270 230 Робітники допоміжних цехів, осіб 123 205 268 245 160 192 Всього, осіб 198 365 578 625 430 422 Завдання. Проаналізуйте темпи приросту продуктивності праці і середньорічної заробітної плати працюючого. Зробіть висновки. Показники Минулий період Звітний період за планом фактично 1 2 3 4 1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 32 400 34 200 36 500 2. Фонд заробітної плати працюючих, тис. грн. 1 152 1 450 1 660 3. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб 120 124 130 4. Продуктивність праці одного працюючого, тис. грн. (обсяг товарної продукції / чисельність працівників) 5. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн. (фонд оплати праці*1000 / чисельність працівників) 6. Темпи приросту продуктивності праці (порівняно з минулим періодом), % (плановий (фактичний показник) / показник минулого періоду * 100 - 100) х 7. Темпи приросту середньорічної заробітної плати одного працюючого (порівняно з минулим періодом), % (плановий (фактичний показник) / показник минулого періоду * 100 - 100) х 8. Приріст заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці (приріст заробітної плати у % / приріст продуктивності праці у %) х Завдання. Проаналізуйте яким чином змінилася середня заробітна плата робітника, використовуючи ряди динаміки. Зробіть висновки. Показники 20Х1 рік 20Х2 рік 20Х3 рік 20Х4 рік 20Х5 рік 1 2 3 4 5 6 Середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн. 6 200 7 480 8 200 9 460 10 890 Абсолютний приріст заробітної плати, грн.: - базисний - ланцюговий х х Темпи зростання заробітної плати, %: - базисний - ланцюговий х х Темпи приросту заробітної плати, %: - базисний - ланцюговий х х Абсолютне значення 1% приросту заробітної плати, грн.: - базисний - ланцюговий х х Завдання. Визначте частку кожної складової матеріальних витрат в загальній їх сумі, проаналізуйте зміну суми і структури витрат, та зробіть висновок, вказавши на можливі причини зміни показників. Показники Наявність Зміна за період на початок періоду на кінець періоду сума, тис. грн. структура, % сума, тис. грн. структура, % суми, тис. грн. структури, % 1 2 3 4 5 6 7 1. Сировина 2800 2760 2.Основні матеріали 2760 2600 3.Допоміжні матеріали 3000 2900 4.Паливо на технологічні потреби 3200 3460 5.Енергія на технологічні потреби 1600 1300 6.Напівфабрикати власного виробництва 2500 2300 Всього Завдання 3. Використовуючи наведені нижче дані про виконання норм виробітку, виберіть інтервал і згрупуйте їх. Зробіть висновок щодо рівня виконання норм виробітку. Норма виробітку, % Кількість осіб Норма виробітку, % Кількість осіб за планом фактично за планом фактично 1 2 3 4 5 6 95,8 5 6 105,1 7 9 96,6 6 4 106,9 11 13 97,3 2 5 109,4 5 3 100,1 8 10 110,8 9 10 103,7 10 7 112,5 15 13 104,9 14 12 114,1 3 7 Завдання. На основі первинного групування ферм регіону за надоями молока (т = 7), необхідно створити нові групи (т = 5) з іншими інтервалами. Проаналізуйте отримані результати і порівняйте вихідну і розрахункову інформацію. Первинне групування Вторинне групування Групи ферм за надоями молока на 100 га с/г угідь, ц Кількість ферм Групи ферм за надоями молока на 100 га с/г угідь, ц Кількість ферм 1 2 3 4 До 10 928 10-40 3239 До 50 41-100 11102 50-100 101-180 12698 101-200 181-300 9611 201-300 301-400 1828 понад 300 понад 400 659 Всього Всього Завдання. Проведіть групування філій підприємства «Арго» за показниками виконання плану з реалізації продукції. Дайте характеристику філіям за такими ознаками: кількість філій, середній обсяг реалізованої продукції, середній рівень виконання плану. Номер філії Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. Виконання плану, % Номер філії Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. Виконання плану, % за планом фактично за планом фактично 1 2 3 4 5 6 7 8 1 120,1 130,5 13 480,7 480,7 2 250,2 260,3 14 123,7 130,4 3 460,9 458,1 15 88,4 85,7 4 840,4 840,1 16 650,6 535,8 5 320,6 300,5 17 355,1 460,7 6 710,7 810,5 18 320,4 274,4 7 540,7 550,6 19 640,5 730,9 8 90,4 85,3 20 1 250,3 1 080,6 9 630,1 635,4 21 910,2 855,5 10 980,7 990,2 22 330,5 430,1 11 1 100,4 1 250,9 23 780,6 950,7 12 506,7 489,3 24 810,8 980,2 Завдання. Здійсніть групування 20 підприємств, які належать до корпорації, за показниками виконання плану реалізації продукції. Охарактеризуйте кожну групу за такими ознаками: кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції, рівень виконання плану, якщо є такі дані: Номер підприємства Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. Номер підприємства Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. за планом фактично за планом фактично 1 2 3 4 5 6 1 235 235 11 230 235 2 650 630 12 150 184 3 430 420 13 215 210 4 250 280 14 245 200 5 320 322 15 265 270 6 480 450 16 248 239 7 250 260 17 264 254 8 458 420 18 145 152 9 154 160 19 259 249 10 125 136 20 598 600 Завдання. Проведіть групування промислових підприємств за середньорічною вартістю основних засобів, виділивши три групи з рівними інтервалами; встановіть і проаналізуйте залежність середньорічного виробітку одного робітника від розміру підприємства на основі вартості основних засобів. Результати групування представте в таблиці, зробіть висновки. № з/п Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн. Обсяг товарної продукції, млн. грн. Середньо-річнийвиробіток одного робітника, тис. грн. № з/п Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн. Обсяг товарної продукції, млн. грн. Середньо- річний виробіток одного робітника, тис. грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 900 1760 580 12 1460 1370 570 2 520 660 320 13 830 110 600 3 1240 1590 620 14 1180 1950 640 4 1850 2620 690 15 1800 2520 780 5 1670 2020 680 16 540 860 450 6 670 1050 490 17 1980 2240 730 7 830 1120 620 18 840 1020 560 8 1260 1810 630 19 1920 2470 800 9 1980 2750 800 20 550 940 470 10 1560 1670 590 21 730 1020 510 11 610 1140 440 22 950 1350 670 Завдання. Проведіть перегрупування 55 підприємств галузі методом укрупнення інтервалів, створивши чотири – п’ять груп. В кожній групі визначте кількість підприємств та приріст продукції за звітний період. Проаналізуйте отримані дані. Номер групи Групи підприємств за розміром приросту продукції, тис. грн. Кількість підприємств Приріст продукції, тис. грн. 1 2 3 4 1 До 1,0 4 1,96 2 1,0-3,0 10 18,57 3 3,0-7,0 11 45,59 4 7,0-10,0 3 23,08 5 10,0-20,0 10 134,15 6 20,0-30,0 8 171,7 7 30,0-60,0 4 159,46 8 60,0-100,0 3 223,83 9 понад 100,0 2 215,78 Разом 55 994,12 Завдання. Визначте середній розряд робітників за середньоарифметичною зваженою в цехах № 1 і № 2. Знайдіть відносне відхилення середнього розряду робітників. Зробіть висновки. Розряд робітників Кількість робітників, осіб Цех №1 Цех №2 1 2 3 І 25 20 ІІ 30 25 ІІІ 20 30 ІV 35 37 V 26 35 Завдання. Визначте середню урожайність зернових з 1 га, використовуючи середню гармонійну зважену. Знайдіть абсолютне та відносне відхилення середньої урожайності. Зробіть висновки. Найменування зернових культур Підприємство №1 Підприємство №2 урожайність з 1 га, ц збір зернових культур, ц урожайність з 1 га, ц збір зернових культур, ц 1 2 3 4 5 Просо 30 6 200 33 9 900 Жито 46 7 300 42 6 800 Ячмінь 55 9 400 58 9 800 Овес 35 8 100 30 8 700 Пшениця озима 40 7 600 46 7 900 Завдання. Розрахуйте величину операційних витрат підприємства та їх абсолютне і відносне відхилення. Зробіть висновки. Показники, тис. грн. Роки Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати 1 2 3 4 5 6 20Х1 5 220,0 6 208,9 2 359,4 1 290,4 2 105,4 20Х2 5 406,0 7 806,4 3 044,9 1 604,3 1 950,7 Завдання. Побудуйте лінійні графіки, які характеризують динаміку капітальних вкладень, вартості введених в експлуатацію основних засобів, обсягу виробництва продукції (всі криві нанесіть на одну діаграму). Проаналізуйте отримані дані, якщо є така вихідна інформація: Роки Капітальні вкладення млн. грн. Вартість введених в експлуатацію основних засобів, млн. грн. Обсяг виробництва продукції, млн. грн. 1 2 3 4 20Х1 62,4 58,9 192,6 20Х2 92,2 87,4 289,9 20Х3 128,5 120,2 363,3 20Х4 150,9 148,9 462,2 20Х5 156,5 149,4 486,7 20Х6 161,9 157,2 533,4 20Х7 172,0 166,5 548,1 20Х8 174,3 170,1 569,6 Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на суму прибутку, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення абсолютне Кількісний вплив факторів 1. Обсяг реалізованої продукції, ц. 34 200 35 800 2. Ціна 1 ц продукції, грн. 130 145 3. Собівартість 1 ц продукції, грн. 105 110 4. Прибуток, тис. грн. Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на обсяг матеріальних ресурсів підприємства, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення абсолютне Кількісний вплив факторів 1. Обсяг матеріальних ресурсів підприємства, тис. грн. 500 480 2. Чиста витрата ресурсів на виробництво продукції, тис. грн. 470 420 3. Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на фонд заробітної плати працюючих, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення Кількісний вплив факторів абсолютне відносне, % 1. Фонд заробітної плати працюючих, тис. грн. 2. Чисельність працюючих, осіб 180 170 3. Середня заробітна плата працюючого, грн. 1 500 1 750 Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на обсяг виробництва продукції, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення Кількісний вплив факторів абсолютне відносне, % 1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 7 540 9 300 2. Площа цеху, м2 5 800 6 200 3. Обсяг виробництва продукції з 1 м2площі, грн.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання. Розкрийте змістову характеристику кожного з наведених методів економічного аналізу, а також приведіть приклади можливого їх застосування на практиці. Заповніть таблицю. Класифікація методів економічного аналізу Характеристика методів аналізу Загальнонаукові методи Методи теорії пізнання Аналіз Синтез Індукція Дедукція Евристичні методи Метод «мозкового штурму» Метод експертних оцінок Метод асоціацій та аналогій Морфологічний метод Метод контрольних запитань Економіко-логічні методи Традиційні методи Абсолютні, відносні та середні величини Побудова рядів динаміки Групування Порівняння Балансовий метод Табличний метод Графічний метод Методи порівняльної комплексної оцінки Методи детермінованого факторного аналізу Метод ланцюгових підстановок Метод абсолютних різниць Метод відносних різниць Індексний метод Метод пропорційного ділення Метод часткової участі Інтегральний метод Метод логарифмування Методи стохастичного факторного аналізу Дисперсійний аналіз Регресійний аналіз Кореляційний аналіз Економіко-математичні методи Економетричні методи Методи математичного програмування Методи дослідження операцій Методи економічної кібернетики Завдання. Визначте вплив факторів на обсяг реалізованої продукції. Зробіть висновки. Показник Базисний період Звітний період Абсолютне відхилення Вплив фактора 1 2 3 4 5 Залишок готової продукції на складі на початок періоду, грн. 15 000 20 000 Надходження готової продукції на склад, грн. 42 000 50 000 Залишок готової продукції на кінець періоду, грн. ? ? Реалізовано продукції, грн. 38 000 45 000 Завдання. Розрахуйте середній відсоток виконання норм виробітку та підвищення продуктивності праці за умови виконання норм виробітку всіма робітниками. Проведіть аналіз виконання норм виробітку. Персонал підприємства Рівень виконання норм виробітку, % Середній рівень виконання норм виробітку, % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 і більше 1 2 3 4 5 6 7 8 Робітники основних цехів, осіб 75 160 310 380 270 230 Робітники допоміжних цехів, осіб 123 205 268 245 160 192 Всього, осіб 198 365 578 625 430 422 Завдання. Проаналізуйте темпи приросту продуктивності праці і середньорічної заробітної плати працюючого. Зробіть висновки. Показники Минулий період Звітний період за планом фактично 1 2 3 4 1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 32 400 34 200 36 500 2. Фонд заробітної плати працюючих, тис. грн. 1 152 1 450 1 660 3. Середньоспискова чисельність працюючих, осіб 120 124 130 4. Продуктивність праці одного працюючого, тис. грн. (обсяг товарної продукції / чисельність працівників) 5. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн. (фонд оплати праці*1000 / чисельність працівників) 6. Темпи приросту продуктивності праці (порівняно з минулим періодом), % (плановий (фактичний показник) / показник минулого періоду * 100 - 100) х 7. Темпи приросту середньорічної заробітної плати одного працюючого (порівняно з минулим періодом), % (плановий (фактичний показник) / показник минулого періоду * 100 - 100) х 8. Приріст заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці (приріст заробітної плати у % / приріст продуктивності праці у %) х Завдання. Проаналізуйте яким чином змінилася середня заробітна плата робітника, використовуючи ряди динаміки. Зробіть висновки. Показники 20Х1 рік 20Х2 рік 20Х3 рік 20Х4 рік 20Х5 рік 1 2 3 4 5 6 Середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн. 6 200 7 480 8 200 9 460 10 890 Абсолютний приріст заробітної плати, грн.: - базисний - ланцюговий х х Темпи зростання заробітної плати, %: - базисний - ланцюговий х х Темпи приросту заробітної плати, %: - базисний - ланцюговий х х Абсолютне значення 1% приросту заробітної плати, грн.: - базисний - ланцюговий х х Завдання. Визначте частку кожної складової матеріальних витрат в загальній їх сумі, проаналізуйте зміну суми і структури витрат, та зробіть висновок, вказавши на можливі причини зміни показників. Показники Наявність Зміна за період на початок періоду на кінець періоду сума, тис. грн. структура, % сума, тис. грн. структура, % суми, тис. грн. структури, % 1 2 3 4 5 6 7 1. Сировина 2800 2760 2.Основні матеріали 2760 2600 3.Допоміжні матеріали 3000 2900 4.Паливо на технологічні потреби 3200 3460 5.Енергія на технологічні потреби 1600 1300 6.Напівфабрикати власного виробництва 2500 2300 Всього Завдання 3. Використовуючи наведені нижче дані про виконання норм виробітку, виберіть інтервал і згрупуйте їх. Зробіть висновок щодо рівня виконання норм виробітку. Норма виробітку, % Кількість осіб Норма виробітку, % Кількість осіб за планом фактично за планом фактично 1 2 3 4 5 6 95,8 5 6 105,1 7 9 96,6 6 4 106,9 11 13 97,3 2 5 109,4 5 3 100,1 8 10 110,8 9 10 103,7 10 7 112,5 15 13 104,9 14 12 114,1 3 7 Завдання. На основі первинного групування ферм регіону за надоями молока (т = 7), необхідно створити нові групи (т = 5) з іншими інтервалами. Проаналізуйте отримані результати і порівняйте вихідну і розрахункову інформацію. Первинне групування Вторинне групування Групи ферм за надоями молока на 100 га с/г угідь, ц Кількість ферм Групи ферм за надоями молока на 100 га с/г угідь, ц Кількість ферм 1 2 3 4 До 10 928 10-40 3239 До 50 41-100 11102 50-100 101-180 12698 101-200 181-300 9611 201-300 301-400 1828 понад 300 понад 400 659 Всього Всього Завдання. Проведіть групування філій підприємства «Арго» за показниками виконання плану з реалізації продукції. Дайте характеристику філіям за такими ознаками: кількість філій, середній обсяг реалізованої продукції, середній рівень виконання плану. Номер філії Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. Виконання плану, % Номер філії Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. Виконання плану, % за планом фактично за планом фактично 1 2 3 4 5 6 7 8 1 120,1 130,5 13 480,7 480,7 2 250,2 260,3 14 123,7 130,4 3 460,9 458,1 15 88,4 85,7 4 840,4 840,1 16 650,6 535,8 5 320,6 300,5 17 355,1 460,7 6 710,7 810,5 18 320,4 274,4 7 540,7 550,6 19 640,5 730,9 8 90,4 85,3 20 1 250,3 1 080,6 9 630,1 635,4 21 910,2 855,5 10 980,7 990,2 22 330,5 430,1 11 1 100,4 1 250,9 23 780,6 950,7 12 506,7 489,3 24 810,8 980,2 Завдання. Здійсніть групування 20 підприємств, які належать до корпорації, за показниками виконання плану реалізації продукції. Охарактеризуйте кожну групу за такими ознаками: кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції, рівень виконання плану, якщо є такі дані: Номер підприємства Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. Номер підприємства Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. за планом фактично за планом фактично 1 2 3 4 5 6 1 235 235 11 230 235 2 650 630 12 150 184 3 430 420 13 215 210 4 250 280 14 245 200 5 320 322 15 265 270 6 480 450 16 248 239 7 250 260 17 264 254 8 458 420 18 145 152 9 154 160 19 259 249 10 125 136 20 598 600 Завдання. Проведіть групування промислових підприємств за середньорічною вартістю основних засобів, виділивши три групи з рівними інтервалами; встановіть і проаналізуйте залежність середньорічного виробітку одного робітника від розміру підприємства на основі вартості основних засобів. Результати групування представте в таблиці, зробіть висновки. № з/п Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн. Обсяг товарної продукції, млн. грн. Середньо-річнийвиробіток одного робітника, тис. грн. № з/п Середньорічна вартість основних засобів, млн. грн. Обсяг товарної продукції, млн. грн. Середньо- річний виробіток одного робітника, тис. грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 900 1760 580 12 1460 1370 570 2 520 660 320 13 830 110 600 3 1240 1590 620 14 1180 1950 640 4 1850 2620 690 15 1800 2520 780 5 1670 2020 680 16 540 860 450 6 670 1050 490 17 1980 2240 730 7 830 1120 620 18 840 1020 560 8 1260 1810 630 19 1920 2470 800 9 1980 2750 800 20 550 940 470 10 1560 1670 590 21 730 1020 510 11 610 1140 440 22 950 1350 670 Завдання. Проведіть перегрупування 55 підприємств галузі методом укрупнення інтервалів, створивши чотири – п’ять груп. В кожній групі визначте кількість підприємств та приріст продукції за звітний період. Проаналізуйте отримані дані. Номер групи Групи підприємств за розміром приросту продукції, тис. грн. Кількість підприємств Приріст продукції, тис. грн. 1 2 3 4 1 До 1,0 4 1,96 2 1,0-3,0 10 18,57 3 3,0-7,0 11 45,59 4 7,0-10,0 3 23,08 5 10,0-20,0 10 134,15 6 20,0-30,0 8 171,7 7 30,0-60,0 4 159,46 8 60,0-100,0 3 223,83 9 понад 100,0 2 215,78 Разом 55 994,12 Завдання. Визначте середній розряд робітників за середньоарифметичною зваженою в цехах № 1 і № 2. Знайдіть відносне відхилення середнього розряду робітників. Зробіть висновки. Розряд робітників Кількість робітників, осіб Цех №1 Цех №2 1 2 3 І 25 20 ІІ 30 25 ІІІ 20 30 ІV 35 37 V 26 35 Завдання. Визначте середню урожайність зернових з 1 га, використовуючи середню гармонійну зважену. Знайдіть абсолютне та відносне відхилення середньої урожайності. Зробіть висновки. Найменування зернових культур Підприємство №1 Підприємство №2 урожайність з 1 га, ц збір зернових культур, ц урожайність з 1 га, ц збір зернових культур, ц 1 2 3 4 5 Просо 30 6 200 33 9 900 Жито 46 7 300 42 6 800 Ячмінь 55 9 400 58 9 800 Овес 35 8 100 30 8 700 Пшениця озима 40 7 600 46 7 900 Завдання. Розрахуйте величину операційних витрат підприємства та їх абсолютне і відносне відхилення. Зробіть висновки. Показники, тис. грн. Роки Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати 1 2 3 4 5 6 20Х1 5 220,0 6 208,9 2 359,4 1 290,4 2 105,4 20Х2 5 406,0 7 806,4 3 044,9 1 604,3 1 950,7 Завдання. Побудуйте лінійні графіки, які характеризують динаміку капітальних вкладень, вартості введених в експлуатацію основних засобів, обсягу виробництва продукції (всі криві нанесіть на одну діаграму). Проаналізуйте отримані дані, якщо є така вихідна інформація: Роки Капітальні вкладення млн. грн. Вартість введених в експлуатацію основних засобів, млн. грн. Обсяг виробництва продукції, млн. грн. 1 2 3 4 20Х1 62,4 58,9 192,6 20Х2 92,2 87,4 289,9 20Х3 128,5 120,2 363,3 20Х4 150,9 148,9 462,2 20Х5 156,5 149,4 486,7 20Х6 161,9 157,2 533,4 20Х7 172,0 166,5 548,1 20Х8 174,3 170,1 569,6 Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на суму прибутку, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення абсолютне Кількісний вплив факторів 1. Обсяг реалізованої продукції, ц. 34 200 35 800 2. Ціна 1 ц продукції, грн. 130 145 3. Собівартість 1 ц продукції, грн. 105 110 4. Прибуток, тис. грн. Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на обсяг матеріальних ресурсів підприємства, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення абсолютне Кількісний вплив факторів 1. Обсяг матеріальних ресурсів підприємства, тис. грн. 500 480 2. Чиста витрата ресурсів на виробництво продукції, тис. грн. 470 420 3. Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на фонд заробітної плати працюючих, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення Кількісний вплив факторів абсолютне відносне, % 1. Фонд заробітної плати працюючих, тис. грн. 2. Чисельність працюючих, осіб 180 170 3. Середня заробітна плата працюючого, грн. 1 500 1 750 Завдання. Проаналізуйте вплив факторів на обсяг виробництва продукції, використовуючи такі способи: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць. Зробіть висновки. Показники За планом Фактично Відхилення Кількісний вплив факторів абсолютне відносне, % 1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 7 540 9 300 2. Площа цеху, м2 5 800 6 200 3. Обсяг виробництва продукції з 1 м2площі, грн.