0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економічний аналіз (ID:599741)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 5
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
1. Продуктивність праці робітника на початок звітного періоду складав 10000 грн. Який буде її розмір на кінець звітного періоду, якщо ріст продуктивності праці складає 5%? 1) 11000 грн 2) 12000 грн 3) 10500 грн 4) 12500 грн 5) 13000 грн 2. Первісна вартість основних засобів – 920 тис. грн. Вартість введених в експлуатацію основних засобів – 50 тис. грн. Вартість основних засобів, які вибули – 16 тис. грн. Коефіцієнт приросту основних засобів становитиме: 1) 0,036; 2) 0,072; 3) 0,022; 4) 0,025; 5) 0,40. 3. Вплив зміни вартості основних засобів на обсяг виробництва продукції визначається: 1) (ОЗф – ОЗпл) * ФВпл ; 2) (Фвф – Фвпл ) * ОЗф; 3) (ОЗпл – ОЗф) * Фвпл ; 4) (Фвпл – Фвф ) * ОЗпл; 5) (ОЗф – ОЗпл ) * Фвф , де, ОЗф, ОЗпл – вартість основних засобів фактична і за планом, відповідно; Фвф, Фвпл – фондовіддача основних засобів фактична і за планом, відповідно. 4. Вплив зміни якого фактору на зміну обсягу виробництва визначається за формулою: (ППФ – ППпл) • ЧФ де, ППФ, ППпл – продуктивність праці працюючого фактична та за планом, відповідно ЧФ – фактична чисельність працюючих 1) чисельності працюючих 2) зміни продуктивності праці працюючого та чисельності працюючих 3) продуктивності праці працюючого 4) продуктивності праці робітників 5) немає вірної відповіді 5. Вплив заробітної плати працюючих на фонд заробітної плати визначається: 3) (ЗПФ – ЗПпл) • Чпл 2) ЧФ / ЗПпл 3) (ЗПФ – ЗПпл ) • ЧФ 4) Чпл / ЗПФ 5) (ЗПпл – ЗПФ) • Чпл де, ЧФ , Чпл – чисельність працюючих фактична і за планом, відповідно; ЗПФ, ЗПпл –середня заробітна плата працюючих фактична і за планом, відповідно. 6. Фактичний обсяг виробництва продукції у звітному періоді становить 8360 тис. грн., за планом – 8307тис. грн. Визначити відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції: 1) 100,6%; 2) 99,4%; 3) 53%; 4) 97%; 5) немає правильної відповіді. 7. Потреба підприємства у матеріалах становить 70 т. Протягом звітного періоду отримано за договорами – 40 т, інші надходження – 14 т. Коефіцієнт забезпеченості матеріалами становитиме: 1) 1,75; 2) 0,77; 3) 0,57; 4) 0,20; 5) 1,29. 8. Продуктивність праці одного робітника у звітному періоду становила 4560 грн., за планом – 4500 грн. Відносне відхилення продуктивності праці одного робітника становитиме: 1) 1,14% 2) – 1,42% 3) 0,33% 4) 1,33% 5) 0,14% 9. Обсяг виробництва продукції – 36450 грн., вартість основних засобів - 32540 грн. Яким буде основний показник, що характеризує ефективність використання основних засобів - фондомісткість? 3) 0,893 2) 0,894 3) 1,12 4) 1,23 5) 1,31 10. Які показники використовують для аналізу основних засобів? 1) чисельність працюючих, трудомісткість виробництва, фонд заробітної плати 2) коефіцієнт асортиментності, ритмічність виробництва, якість продукції 3) фондовіддача основних засобів, коефіцієнт змінності роботи обладнання, коефіцієнт оновлення основних засобів 4) матеріаломісткість продукції, коефіцієнт відходів,загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах 5) операційні витрати, рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, адміністративні витрати Задача 1. Визначити показники продуктивності праці. Вихідні дані до задачі Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 1.Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 180090 186000 5910 2.Чисельність працюючих, осіб. 125 128 3 3. Чисельність робітників, осіб (чисельність працюючих * питома вага робітників / 100) 3.Питома вага робітників в загальній чисельності працюючих, % 73,3 71,9 -1,4 4.Кількісь явок на роботу в рік в середньому одного робітника, дні 221 225 4 5.Протяжність робочого дня, год. 8,0 7,3 -0,7 6. Кількість відпрацьованих робітниками: а) людино-днів (кількість явок одного робітника * чисельність робітників) б) людино-годин (кількість людино – днів * протяжність робочого дня) 20332 162656 20700 151110 368 -11546 7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (протяжність робочого дня * кількість явок на рік) 1768 1642,5 -125,5 8. Середня продуктивність праці одного працівника, тис. грн. (обсяг виробництва / чисельність працюючих) 9. Середня продуктивність праці одного робітника, тис.грн. (обсяг виробництва / чисельність робітників) 10. Середньоденна продуктивність праці одного робітника, грн. (середня продуктивність праці одного робітника / кількість явок*1000) 11. Середньогодинна продуктивність праці одного робітника, грн. (середньоденна продуктивність праці робітника / протяжність робочого дня) Виходячи з розрахунків показників продуктивності праці провести їх факторний аналіз і визначити вплив всіх можливих факторів на вказані результативні показники. Проаналізувати результати отриманих розрахунків та визначити можливі резерви росту річної продуктивності праці робітника. Фактори Методика розрахунку Розмір впливу, тис.грн. 5. Змінна середньорічної продуктивності праці одного працівника, тис.грн у тому числі за рахунок а) обсягу виробництва продукції; б) чисельності працівників Разом 2. Змінна середньоденної продуктивності праці одного робітника, грн. у тому числі за рахунок: а) тривалості робочого дня б) середньогодинної продуктивності праці одного робітника Разом Задача 2. Визначте основні показники ефективності використання матеріалів, проаналізуйте вплив факторів на вказані показники. Зробіть висновок. Показники Минулий період Звітний період Відхилення абсолютне 1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 25620 27850 2. Матеріальні ресурси, тис. грн. 18930 20156 3. Матеріаловіддача, грн./грн (обсяг виробництва / матеріальні ресурси) 4. Матеріаломісткість, грн./грн (матеріальні ресурси / обсяг виробництва) Фактори Методика розрахунку впливу факторів Розмір впливу, грн/грн. 1. Змінна обсягу виробництва продукції за рахунок: а) матеріальних ресурсів б) матеріаловіддачі Разом: 1.Змінна матеріаломісткості за рахунок: а)матеріальних ресурсів б) обсягу виробництва Разом:
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Продуктивність праці робітника на початок звітного періоду складав 10000 грн. Який буде її розмір на кінець звітного періоду, якщо ріст продуктивності праці складає 5%? 1) 11000 грн 2) 12000 грн 3) 10500 грн 4) 12500 грн 5) 13000 грн 2. Первісна вартість основних засобів – 920 тис. грн. Вартість введених в експлуатацію основних засобів – 50 тис. грн. Вартість основних засобів, які вибули – 16 тис. грн. Коефіцієнт приросту основних засобів становитиме: 1) 0,036; 2) 0,072; 3) 0,022; 4) 0,025; 5) 0,40. 3. Вплив зміни вартості основних засобів на обсяг виробництва продукції визначається: 1) (ОЗф – ОЗпл) * ФВпл ; 2) (Фвф – Фвпл ) * ОЗф; 3) (ОЗпл – ОЗф) * Фвпл ; 4) (Фвпл – Фвф ) * ОЗпл; 5) (ОЗф – ОЗпл ) * Фвф , де, ОЗф, ОЗпл – вартість основних засобів фактична і за планом, відповідно; Фвф, Фвпл – фондовіддача основних засобів фактична і за планом, відповідно. 4. Вплив зміни якого фактору на зміну обсягу виробництва визначається за формулою: (ППФ – ППпл) • ЧФ де, ППФ, ППпл – продуктивність праці працюючого фактична та за планом, відповідно ЧФ – фактична чисельність працюючих 1) чисельності працюючих 2) зміни продуктивності праці працюючого та чисельності працюючих 3) продуктивності праці працюючого 4) продуктивності праці робітників 5) немає вірної відповіді 5. Вплив заробітної плати працюючих на фонд заробітної плати визначається: 3) (ЗПФ – ЗПпл) • Чпл 2) ЧФ / ЗПпл 3) (ЗПФ – ЗПпл ) • ЧФ 4) Чпл / ЗПФ 5) (ЗПпл – ЗПФ) • Чпл де, ЧФ , Чпл – чисельність працюючих фактична і за планом, відповідно; ЗПФ, ЗПпл –середня заробітна плата працюючих фактична і за планом, відповідно. 6. Фактичний обсяг виробництва продукції у звітному періоді становить 8360 тис. грн., за планом – 8307тис. грн. Визначити відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції: 1) 100,6%; 2) 99,4%; 3) 53%; 4) 97%; 5) немає правильної відповіді. 7. Потреба підприємства у матеріалах становить 70 т. Протягом звітного періоду отримано за договорами – 40 т, інші надходження – 14 т. Коефіцієнт забезпеченості матеріалами становитиме: 1) 1,75; 2) 0,77; 3) 0,57; 4) 0,20; 5) 1,29. 8. Продуктивність праці одного робітника у звітному періоду становила 4560 грн., за планом – 4500 грн. Відносне відхилення продуктивності праці одного робітника становитиме: 1) 1,14% 2) – 1,42% 3) 0,33% 4) 1,33% 5) 0,14% 9. Обсяг виробництва продукції – 36450 грн., вартість основних засобів - 32540 грн. Яким буде основний показник, що характеризує ефективність використання основних засобів - фондомісткість? 3) 0,893 2) 0,894 3) 1,12 4) 1,23 5) 1,31 10. Які показники використовують для аналізу основних засобів? 1) чисельність працюючих, трудомісткість виробництва, фонд заробітної плати 2) коефіцієнт асортиментності, ритмічність виробництва, якість продукції 3) фондовіддача основних засобів, коефіцієнт змінності роботи обладнання, коефіцієнт оновлення основних засобів 4) матеріаломісткість продукції, коефіцієнт відходів,загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах 5) операційні витрати, рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, адміністративні витрати Задача 1. Визначити показники продуктивності праці. Вихідні дані до задачі Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 1.Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 180090 186000 5910 2.Чисельність працюючих, осіб. 125 128 3 3. Чисельність робітників, осіб (чисельність працюючих * питома вага робітників / 100) 3.Питома вага робітників в загальній чисельності працюючих, % 73,3 71,9 -1,4 4.Кількісь явок на роботу в рік в середньому одного робітника, дні 221 225 4 5.Протяжність робочого дня, год. 8,0 7,3 -0,7 6. Кількість відпрацьованих робітниками: а) людино-днів (кількість явок одного робітника * чисельність робітників) б) людино-годин (кількість людино – днів * протяжність робочого дня) 20332 162656 20700 151110 368 -11546 7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (протяжність робочого дня * кількість явок на рік) 1768 1642,5 -125,5 8. Середня продуктивність праці одного працівника, тис. грн. (обсяг виробництва / чисельність працюючих) 9. Середня продуктивність праці одного робітника, тис.грн. (обсяг виробництва / чисельність робітників) 10. Середньоденна продуктивність праці одного робітника, грн. (середня продуктивність праці одного робітника / кількість явок*1000) 11. Середньогодинна продуктивність праці одного робітника, грн. (середньоденна продуктивність праці робітника / протяжність робочого дня) Виходячи з розрахунків показників продуктивності праці провести їх факторний аналіз і визначити вплив всіх можливих факторів на вказані результативні показники. Проаналізувати результати отриманих розрахунків та визначити можливі резерви росту річної продуктивності праці робітника. Фактори Методика розрахунку Розмір впливу, тис.грн. 5. Змінна середньорічної продуктивності праці одного працівника, тис.грн у тому числі за рахунок а) обсягу виробництва продукції; б) чисельності працівників Разом 2. Змінна середньоденної продуктивності праці одного робітника, грн. у тому числі за рахунок: а) тривалості робочого дня б) середньогодинної продуктивності праці одного робітника Разом Задача 2. Визначте основні показники ефективності використання матеріалів, проаналізуйте вплив факторів на вказані показники. Зробіть висновок. Показники Минулий період Звітний період Відхилення абсолютне 1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 25620 27850 2. Матеріальні ресурси, тис. грн. 18930 20156 3. Матеріаловіддача, грн./грн (обсяг виробництва / матеріальні ресурси) 4. Матеріаломісткість, грн./грн (матеріальні ресурси / обсяг виробництва) Фактори Методика розрахунку впливу факторів Розмір впливу, грн/грн. 1. Змінна обсягу виробництва продукції за рахунок: а) матеріальних ресурсів б) матеріаловіддачі Разом: 1.Змінна матеріаломісткості за рахунок: а)матеріальних ресурсів б) обсягу виробництва Разом: