066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Цивілізаційний аспект європейського бізнес середовища (ID:148497)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 42
Рік виконання: 2016
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО АСПЕКТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА 1.1Сутність сучасної міжнародої еконмоічної діяльності 1.2 Класифікація бізнес-середовища: системний підхід РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ СУЧАНСОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА 2.1 Комплексна оцінка метоодологічних підходів жвропейського бізнес середовища 2.2Аналіз конкурентних позицй європейських країн у світовй економіці РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЩОДО ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА 3.1 Сучасний стан та перспективи розвитку європейського бізнес середовища 3.2Головні напрямки адаптації міжнародної економічної діяльності України до європейського бізнес середовища ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Багатоаспектні наслідки економічної глобалізації такі, як лібералізація ринків факторів виробництва, інституціоналізація міжнародних економічних відносин, загострення конкуренції мають, з одного боку, специфічні прояви в регіональних бізнес-середовищах, а з іншого – обумовлюють якісну трансформацію форм міжнародної економічної діяльності та необхідність її пристосування до конкретних умов середовища. Сучасна трансформація глобального бізнес-середовища в контексті формування економіки знань, поширення мережних та кластерних форм підприємницької взаємодії в умовах поглиблення інтернаціонального поділу праці обумовлює актуалізацію досліджень проблем розвитку малого і середнього підприємництва. У період, коли оптимізація міжнародних бізнес-моделей призводить до скорочення зайнятої в їх підрозділах робочої сили сектор малого і середнього бізнесу перетворився на основного донора нових робочих місць, особливо в сфері послуг. Домінування інтелектуально-інноваційних чинників у сучасній міжнародній конкуренції покладає нові вимоги до сучасної компанії, серед яких - постійне залучення до інноваційної діяльності; участь у локальних, регіональних чи глобальних мережах науково-технічного співробітництва; більш тісна взаємодія в трикутнику знань «держава — бізнес — наука»; більша наближеність до споживача, тощо. Належним чином оцінюючи соціально-економічний потенціал європейського бізнес середовища, Європейський Союз включив його до пріоритетних об’єктів наднаціональної інтеграційної політики, що обумовило значну підтримку та переваги для нього в межах спільної підприємницької науково-технічної, конкурентної, регіональної, соціальної, енергетичної та інших політик ЄС. Серед науковців, у працях яких досліджено теоретичні основи формування та розвитку міжнародного бізнес-середовища, слід відзначити таких зарубіжних вчених, як С. Акілляр, Ж. Албаум, Г. Ассель, Дж. Діффенбах, П. Друкер, Ф. Каст, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Р. Льюїс, Дж. Мардок, Д. Олісневич, Ф. Олдріч, М. Портер, С. Роузфілд, Дж. Розенвейг, Г. Фехнер. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань геоекономічного розвитку та визначення конкурентних позицій європейських країн в глобальній економічній системі зробили російські вчені В. Алєксунін, Г. Багієв, В. Іноземцев, С. Попов, Ю. Рубін, А. Уткін, М. Шмельов, В. Щетінін. Ключові питання вдосконалення міжнародної економічної діяльності в європейських країнах досліджували вітчизняні вчені: О. Білорус, В. Будкін, А. Гальчинський, Б. Губський, А. Кредісов, Д. Лук’яненко, М. Мальський, В. Новицький, Ю. Павленко, Ю. Пахомов, А. Поручник, В. Рокоча, В. Румянцев, Є. Савельєв, В. Сіденко, С. Сіденко, А. Філіпенко, Т. Циганкова, І. Школа, О. Шнирков, В. Чужиков та багато інших. Разом з тим, потребують подальшого удосконалення методологічні засади вивчення міжнародного бізнес-середовища. Поза увагою дослідників залишились питання оцінки його впливу на напрями розвитку та модифікацію форм міжнародної економічної діяльності, комплексної діагностики параметрів сучасного середовища розвитку бізнесу в європейських країнах. Метою курсової роботи є - узагальнення теоретичні основ щодо цивілізаційного аспекту європейського бізнес середовища , виявлення основних проблем та напрямків його вдосконалення. Основними завданнями курсової роботи є: - визначити сутність сучасної міжнародної економічної діяльності; - вивчити класифікацію бізнес-середовища: системний підхід; - дослідити діяльність України у європейському бізнес середовищі ; - проаналізувати конкурентні позиції європейських країн у світовій економіці; - висвітлити сучасний стан та перспективи розвитку європейського бізнес середовища; - визначити головні напрямки адаптації міжнародної економічної діяльності України до європейського бізнес середовища. Об’єктом дослідження є відносини, які виникають у процесі функціонування цивілізаційних аспектів європейського бізнес середовища. Предметом дослідження є цивілізаційний аспект європейського бізнес середовища . Інформаційна база курсової роботи: періодична література, наукові статті в яких висвітлюється тема глобалізації інтеграційних процесів в арабському світі, матеріали інтернет - форумів провідних науковців, зарубіжні та українські інтернет видання.