0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Організація безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток та ризики їх застосування (ID:182659)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 74
Рік виконання: 2017
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток 1.1. Економічна сутність та етапи розвитку платіжних карткових систем 1.2. Характеристика платіжних карток як інструменту безготівкових розрахунків 1.3. Особливості здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка показників розвитку ринку платіжних карток в Україні 2.1. Аналіз здійснення безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток вітчизняними банками 2.2. Оцінка факторів впливу на функціонування ринку платіжних карток в Україні РОЗДІЛ 3. Напрями вдосконалення безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток 3.1. Проблеми використання платіжних карток в Україні та шляхи їх вирішення 3.2. Ризики операцій щодо застосування платіжних карток та методи їх мінімізації ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми дослідження. Ринок банківських послуг розвивається під значним впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Протягом останніх кількох десятків років завдяки їхньому прискореному розвитку та інтенсивному залученню у фінансово-кредитну сферу активно відбувалося поширення розрахунків за допомогою платіжних карток. Застосування карток при здійсненні платежів є своєрідною революцією в обслуговуванні клієнтів банків. Враховуючи їхні індивідуальні потреби розробляється та удосконалюється асортимент платіжних карток. Збільшення кількості, ефективності та надійності розрахунків із використанням платіжних карток має вирішальне значення для функціонування економіки країни. Як відомо, будь-яка діяльність у середовищі фінансів та банківського бізнесу характеризується достатньо високим рівнем ризику, оскільки здійснення операцій часто пов’язане із невизначеністю, яка має як матеріальне, так і нематеріальне втілення. У сучасному комп’ютеризованому суспільстві особли¬вої актуальності набуває так званий картковий ризик, оскільки значна частина операцій та розрахунків здійснюєть¬ся за допомогою платіжних карток. Питаннями використання платіжних карток у системі безготівкових розрахунків та перспективами розвитку ринку пластикових карток займалися такі вітчизняні і зарубіжні економісти та науковці, як: Т.Я. Андрейків, О.Д. Вовчак, Г.Л. Вознюк, В.М. Кравець, Т.С. Смовженко, А.Г. Чумаков, Г.Н. Щербаков, В.А. Ющенко, П. Ангеліні, А. Грінспан, Б.Д. Самерс, Д. Хамфрі, Д. Шеппард, Д.Шоенмейкер. Питання розвитку платіжних карток в умовах ринкової економіки вимагають подальших досліджень. У сфері даного виду послуг все ще існує чимало проблем, які потребують детального вивчення. Незважаючи на свою коротку історію платіжні картки на сьогодні вже охопили значний сегмент ринку, а тому дослідження даного питання, а також здійснення аналізу та оцінка використання платіжних карток в Україні є важливим і актуальним. Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних засад та практичних аспектів організації безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток, виявлення ризиків операцій щодо їхнього застосування, а також визначення напрямів удосконалення функціонування ринку платіжних карток в Україні. Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішення таких основних завдань: – дослідити сутність платіжних карток та етапи розвитку платіжних карткових систем; – виявити особливості здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток; – здійснити аналіз безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток комерційними банками України; – дати оцінку факторам впливу на функціонування українського ринку платіжних карток; – визначити проблеми використання платіжних карток в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення; – дослідити ризики операцій щодо застосування платіжних карток та методи їх мінімізації. Об’єктом дослідження є безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних засад та практичних аспектів організації безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток функціонування та їхній вплив на розвиток ринку платіжних карток в Україні. Методи дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Серед них: метод теоретичного узагальнення, порівняння і наукової абстракції — у процесі дослідження категоріально-понятійного апарату; метод групування, порівняння та узагальнення; методи аналізу та синтезу — для аналізу здійснення безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток та оцінки факторів впливу на функціонування ринку платіжних карток; метод причинно-наслідкового зв’язку; абстрактно-логічний метод — для визначення напрямів удосконалення безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. У першому розділі роботи розглянуто сутність платіжних карток та етапи розвитку платіжних карткових систем, досліджено особливості здійснення безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних карток. У другому розділі дипломної роботи представлено результати аналізу показників розвитку ринку платіжних карток в Україні та дана оцінка факторам впливу на його функціонування. У третьому розділі розглянуто проблеми використання платіжних карток в Україні та шляхи їхнього вирішення. Акцентовано увагу на ризиках операцій щодо застосування платіжних карток. Інформаційну базу роботи складають законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують проведення безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток в Україні, довідкові та статистичні матеріали Національного банку України та комерційних банків, Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем, наукові статті та монографічні видання вітчизняних і зарубіжних авторів.