0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінка банківського кредитування (ID:26902)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 76
Рік виконання: 2002
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
1 Сутність, класифікація і призначення банківських кредитів в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій 1.2 Організація кредитного процесу 1.3Джерела погашення кредитів 1.4 Банківський кредит та джерела його формування 2 Діюча практика урахування й аналізу кредитів 2.1 Характеристика об'єкта дослідження 2.2 Бухгалтерський облік операцій по видачі і погашенню кредитів. Кредитна документація 2.3 Етапи видачі кредиту. Облік кредитної документації 2.4 Етапи контрольного супроводження кредитних коштів 2.5. Аналіз активних операцій банку. Аналіз і оцінка якості кредитного портфеля банку 2.6. Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства 2.7. Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу 2.8. Формування страхових резервів і резервних фондів 2.9. Порівняльний аналіз прибутків банку. Аналіз прибутку банку від кредитної діяльності 3. Шляхи вдосконалення окремих банківських процесів 3.1. Овердрафт як песпективна форма кредитування 3.2. Розрахунок економічної ефективності в роботі Висновок Література Кредит - позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання. У дипломній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по ОПЕРВ Черкаського обласного управління ВАТ Державний ощадний банк України. Відокремлені такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний, споживчий. Також названа і розкрита класифікація кредитів, охарактеризовані кредитні операції. У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу. Етапи процесу кредитування подані у чотири етапи, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку: 1. Розгляд заяви на надання кредиту. 2. Визначення кредитоспроможності, фінансового стану клієнта й оцінка ризику по кредиту. 3. Підготування і підписання кредитного договору. 4. Контроль за виконанням умов договору при погашенні кредиту. Мною розглянуті джерела погашення кредитів і інструменти забезпечення повернення кредитів. Бухгалтерський облік, пов'язаний із кредитуванням ведеться в заснуваннях Ощадбанків відповідно до Плану рахунків. У залежності від того, у якій формі виданий кредит, на який термін і яку форму власності ставить позичальник - відкриваються відповідні позичкові рахунки, на яких ведеться бухгалтерський облік. Основні бухгалтерські проводки по обліку прямування виданих кредитів і обліку кредитної документації приведені в даній дипломній роботі. Етапи контрольного супроводу кредитних коштів подані методами аналізу й угрупування. Також даний чіткий опис можливих ситуацій при контрольному супроводі кредитних коштів і розміщення питань, які виникають. Ціна банківського кредиту, її розрахунок зроблений за допомогою установлених формул на прикладі даного кредиту. У дипломній роботі поданий аналіз активних операцій банку за останній рік, у структурі якого кредити займають 49.9%, у тому числі видача короткострокових кредитів 33,1%. На цьому етапі банк можна охарактеризувати як платоспроможний. тому що кошти на коррахунках в НБУ складають 2,7%. Активи банку складаються в основному з кредитів клієнтів. На даному етапі банк повинний боротися з безнадійними боргами і погано забезпеченими кредитами, що можуть спричинити за собою збитки. Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій, слушність визначення кредитного портфеля банку. Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. У аналізі структури кредитного портфеля банку найбільшу питому вагу складають пролонговані позички 81,7%, що складає 659730 грн. Банк проводить ризиковану кредитну політику. Мною був перелічений необхідний резервний фонд, що склав не менше 2200 тис. грн. У даній дипломній роботі були розглянуті питання кредитних ризиків. Також зроблена комплексна оцінка кредитного ризику на основі багатофакторного аналізу кредитоспроможності клієнтів. У дипломній роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності підприємства. Оскільки для того, щоб погасити кредит і відсотки по ньому, капітал повинний бути вкладений в основному в ліквідні активи, що приносять прибуток. Аналіз прибутку банку зроблений на 1.01.2000 р., у структурі прибутків найбільшу питому вагу займають відсотки, отримані від кредитної діяльності 69%. У структурі прибутків за рік відбулися такі зміни: отримані відсотки по кредитах зменшилися на 14%. Оскільки в структурі прибутків банку найбільшу питому вагу займають отримані відсотки по кредитах, зроблений аналіз впливу суми виданих кредитів і процентної ставки за кредит. Прибуток склав 1310250 грн., тобто збільшення суми виданих кредитів на 1103430 грн., а зменшення процентної ставки на 2,51% зменшило суму отриманих відсотків на 114880 грн. Зроблено аналіз прибутковості банку від кредитної діяльності в порівнянні з попереднім періодом. Прибутковість зменшилася на 113990 грн., за рахунок того, що сума сплачених відсотків перевищила відсотки отримані. Від кредитної діяльності банк одержав збитки в розмірі 16280 грн. Зміни ефективності діяльності банку визначалася за допомогою таких показників: 1. Чистий спред - 6,5% - означає, що кредитна діяльність банку неефективна, свідчить про те, що ставка сплачених відсотків перевищує відсотки отримані. 2. Маржа - 0,17% - означає збитки від кредитної діяльності. 3. Інший прибуток 3,8% Прибуток банку формувався за рахунок не кредитних операцій. (Див. додаток таблиці 1 і 2). На підставі даних таблиць можна зробити висновок про те, що фінансове положення банку задовільне. Проблеми пов'язані з кредитною діяльністю банку можуть бути вирішені керівництвом банку. Фінансове положення банку стабільне, банк може пристосуватися до умов економічної кон’юнктури і роботи банківського сектора. Комерційні банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банку здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, забезпечується розширення виробництва. Розглянуто форму надання банківських кредитів у вигляді овердрафту та нові підходи щодо нарахування відсотків за користування таким кредитом. Ефективне розміщення активів приносить банку прибуток, що дозволяє йому здійснювати свою роль у розвитку держави. Проблема, що стосується добробуту держави, є актуальною.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову