0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні (ID:692075)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 111
Рік виконання: 2011
Вартість: 75
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи іпотечного кредитування 6 1.1. Іпотека: сутність та історичний розвиток 6 1.2. Основні форми іпотечного кредитування 19 1.3. Правове регулювання іпотечного кредитування 29 Розділ 2. Аналіз система іпотечного кредитування в Україні 48 2.1. Аналіз сучасного стан іпотечного кредитування в Україні 48 2.3. Ризики іпотечного кредитування в Україні 59 2.3. Особливості іпотечного кредитування у ПАТ КБ «Сведбанк» 78 Розділ 3. Основні проблеми іпотечного кредитування в Україні та заходи щодо їх подолання 81 3.1. Проблеми сучасного іпотечного кредитування в Україні 81 3.2. Шляхи подолання проблем пов’язаних з іпотечним кредитуванням в Україні 88 Висновки 92 Список використаних джерел 97 Додатки 105
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Після набуття Україною незалежності та проголошення права приватної власності на землю проблема іпотеки набуває дедалі більшої актуальності серед вітчизняних і зарубіжних науковців. На всіх історичних етапах свого розвитку іпотека – важливий чинник житлової, аграрної, фінансової політики держави на різних етапах її розвитку. Намагаючись дослідити цей правовий інститут, представники органів державної влади, як правило, звертаються до зарубіжного досвіду, не враховуючи власного. Але інститут іпотеки в Україні не є новим, а тому дослідження історії його розвитку заслуговує на увагу з точки зору не лише історії та теорії, а й практики. Оскільки іпотека протягом тривалого періоду в Україні не використовувалася, відсутній позитивний досвід її широкого застосування. Україна в цьому плані значно відстала від інших розвинутих країн. Тому дослідження цього питання особливо важливе для ефективного функціонування ринкової економіки в нашій державі. З точки зору динаміки та за результатами розвитку законотворчого процесу в галузі правового регулювання питань іпотеки плідним був 2003 рік, коли було прийнято Закон України “Про іпотеку”, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та ін. Законом від 5 червня 2003 р. “Про іпотеку” закріплено юридичні підстави для використання заставної як цінного паперу і спеціального засобу іпотечного кредитування. З огляду на це, можна вважати, що основні засади відповідних правовідносин законодавчо визначені. Але проблема застосування інституту іпотеки і досі має характер дискусій. Актуальність. Для ефективного функціонування вітчизняного ринку іпотечного кредитування в умовах фінансово-економічної кризи необхідно переосмислити підходи щодо розв'язання проблем та визначення можливих перспектив розвитку системи іпотечного кредитування, як однієї з важливих сфер у діяльності фінансово-кредитних установ, яка потребує подальшого розвитку. Іпотечне кредитування, яке позитивно впливає на фінансово-банківську систему та ринок житла, позитивно позначається і на розвитку реального сектора економіки, який отримує інвестиційні ресурси. Банківське іпотечне кредитування має великий потенціал щодо забезпечення істотних якісних зрушень в економіці України, оскільки його вважають ефективною формою залучення довготермінових дешевих фінансових ресурсів для інвестування у розвиток реального сектору господарства. На сьогодні потрібно приділяти особли¬ву увагу формуванню ефективного механізму банківського іпотечного кредитування з урахуванням особливостей інституціонального середовища України. Теоретичні аспекти іпотеки й іпотечного кредитування певною мірою знайшли своє відображення в економічній літературі. Зокрема, проблемам і напрямкам розвитку іпотеки й іпотечного ринку присвячені роботи таких відомих закордонних і російських учених як Девід Д. Ван – Хуз, Д. Даймонд, Т. Деестресс, Н.Г. Журкіна, Н.М. Зелєнкова, О. Іванов, С.С. Колобов, Н.Б. Косарєва, В.С.Кудрявцева, М.П. Логінов, Г. Мерсман, Роджер Лерой Міллер, Фредерік С. Мишкін, Н.І. Різун, Р. Страйк, А.Ю. Сучков, А.Н. Ужогов, Г.А. Циліна та ін. Безпосередньо для України важливе теоретичне та практичне значення мають дослідження таких економістів як О.С. Любунь, А.П. Вожжов, І.С. Гуцал, О.В. Дзюблюк, О.Т.Євтух, О.Кравченко, С. Кручок, В.Д. Лагутін, Б.Л. Луців, І.О. Лютий, А.М. Мороз, С.В. Науменкова, К.В. Паливода, А.А. Пересада, І.І. Пучковська, О.А.Чечелюк та інші. Метою роботи є проаналізувати сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні та узагальнити досвід регулювання іпотечних відносин в країнах з ринковою економікою, обґрунтувати перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. Реалізація поставленої мети обумовила визначення наступних завдань: • охарактеризувати іпотеку: її сутність та історичний розвиток; • дослідити основні форми іпотечного кредитування в Україні; • проаналізувати правове регулювання іпотечного кредитування; • окреслити функціонування системи іпотечного кредитування в Україні; • дослідити сучасний стан іпотечного кредитування в Україні; • визначити ризики іпотечного кредитування в Україні; • дослідити проблеми сучасного іпотечного кредитування в Україні; • визначити шляхи подолання проблем пов’язаних з іпотечним кредитуванням в Україні. Об'єктом дослідження є іпотечне кредитування. Предметом дослідження є аналіз сучасного стану іпотечного кредитування в Україні. Методи дослідження. Теоретико–методологічну основу дослідження склали діалектичний і системний підхід, теоретичні положення сучасної економічної теорії, законодавча база, наукові праці вітчизняних і закордонних вчених і фахівців у сфері іпотечного кредитування, формування та розміщення банківських ресурсів. У процесі роботи використовувалися такі методи дослідження: теоретичне узагальнення та порівняння, систематизація, формалізація (при вивченні сутності іпотечного кредитування), системний і комплексний підхід, формалізація, економіко–статистичні і математичні методи (для аналізу сучасного стану та визначення основних напрямків удосконалення іпотечного кредитування в Україні). Інформаційною базою дослідження послужили відповідні закони та нормативні акти України, офіційні дані державних органів влади, спеціальна та періодична література та інші джерела. Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг становить 111 сторінок, список використаних джерел налічує 77 найменувань.