066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Продуктивність праці персоналу торгового підприємства: вимірювання, чинники та резерви підвищення (ID:190064)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка праці
Сторінок: 43
Рік виконання: 2016
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Стор. ВСТУП 4 1. Поняття продуктивность праці,економічне значенн, показники і методи вимірювання продуктивності праці персоналу на торговому підприємства 7 2 Чинники впливу на продуктивність праці персоналу 14 3. Організаційно-економічна характеристика філії №7 ТзОВ ТВК”Львівхолод” 23 4. Аналіз продуктивності праці на підприємстві філії №7 ТзОВ ТВК”Львівхолод” 29 5. Резерви і шляхи підвищення продуктивності праці 37 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ 44
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Поняття продуктивность праці, економічне значенн, показники і методи вимірювання продуктивності праці персоналу на торговому підприємстві Персонал підприємства повинен не тільки мати різносторонні здібнос¬ті, а й використовував и їх у процесі праці, при цьому виникає необхід¬ність виміру результативності діяльності персоналу. Вирішити її можна, вимірявши продуктивність праці. Економічно розвинуте підприємство орієнтує вироб¬ництво на задоволення попиту споживачів. Це змушує ви¬робників постійно оновлювати продукцію, розширювати її асортимент і поліпшувати якість, а для отримання максимального прибутку в резуль¬таті своєї діяльності скорочувати затрати праці. До того ж, отримання прибутку підприємцями залежить від того, чи потрібну для споживачів продукцію вони виробляють. Такі умови висувають нові вимоги до оцін¬ки результату праці й зумовлюють необхідність використання об'ємні¬шої, ніж продуктивність праці категорії, якою є ефек¬тивність праці. Ефективність праці ширший показник, ніж продуктивність праці, оскільки він не тільки показує кількість робіт на одного працівника, але і враховує соціально-психологічні фактори: - корисність праці; - значущість робіт; - моральне задоволення; - режим робочого дня; - матеріальна винагорода. Оскільки ефективність праці – це складна економічна категорія, то не існує єдиного показника її виміру, вона вимірюється групою показників. В економічній науці й господарській практиці для характеристики результативності трудової діяльності людей і оцінки її рівня упродовж багатьох років використовувалася категорія “продуктивність праці”, яка показує співвідношення кількості продукції, що виробляється в процесі праці, і витрат праці на її виробництво. Продуктивність праці – ефективність виробничої діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і послуг. Вимірюється кількістю продукції чи послуг, вироблених працівником за одиницю робочого часу (рік, квартал, місяць). [ 6, c.236] З кожним роком відбува¬ються зміни, які вимагають нового підходу в розумінні оцінки результату праці при збереженні ролі і значення категорії “про¬дуктивність праці”. При вивчені питання про економічний зміст продуктивності праці слід мати на увазі, що мова йде понад усе про продуктивність живої праці, яка являється головним і вирішальним елементом виробництва, тому визначенні продуктивності праці потрібно врахову¬вати витрати тільки безпосередньо зайнятих виробництвом продукції працівни¬ків, їх ще називають витрати живої праці. Оскільки йдеться про ви¬трати робочого часу і тільки в результаті функціонування живої праці, як доцільної діяльності людини створюються матеріальні блага, споживчі вартості Витрати праці зі створення засобів виробництва (уречевлена праця), що використовуються у процесі трудової діяльності не потрібно враховувати. Однак це не означає, що продуктивність не залежить від стану засобів виробництва і умов їх використання в процесі виробництва. Продуктивність праці буде зростати лише в тому випадку, якщо частина витрат живої праці буде меншою за частку уречевленої праці. Проте обидва види витрат праці можуть мати в межах підприємства вартісну оцінку. Продуктивність праці є основним показником ефективності використання трудових ресурсів. Кожен керівник підприємства має вимагати від керівника економічного відділу квартальний звіт в якому відображаються усі показники діяльності підприємства за звітній період. Аналізуючи ці показники керівник робить висновки щодо використання трудових та інших ресурсів. Продуктивність праці у своїй суті відображає якість організації праці, тобто організаційної політики, яку веде керівник на власному підприємстві. Продуктивність праці визначається об'єктивними обставинами: - середнім ступенем майстерності працівника; - рівнем розвитку науки і степінню її технологічного застосування; - комбінуванням виробничого процесу; - розмірами і ефективністю засобів виробництва; - природними умовами. Із вище викладеного слідує, що показник продуктивності праці виражається у загальному виді у залежності 1) показників кількісного і якісного складу робочої сили, 2) використання реального фонду робочого часу і 3) рівня продуктивної сили праці. Економічний зміст праці відображається затратами живої праці ( тої, яка витрачається в даний момент безпосередньо в процесі виробництва даної продукції, надання послуг) й минулої (уречевлена у раніше створеній продукції, яка використовується тією чи іншою мірою для виробництва нової продукції). Продуктивність праці тісно пов’язана з її інтенсивністю. Інтенсивність – ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії людини. Чим вищий рівень інтенсивності праці, тим вища її продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності визначається фізіологічними й психічними можливостями людського організму. Отже, інтенсивність праці має фізіологічні межі. У зв язку з цим виникає поняття нормальної інтенсивності – такі затрати життєвої енергії протягом робочого часу зміни, які забезпечують необхідні умови для повноцінного функціонування організму й повного відновлення працездатності до початку нового трудового дня. Отже, інтенсивність праці – важливий фактор продуктивності. Краще організована праця, тим раціональніше використовуються засоби втробництва і тим більше, при інших рівних умовах, може бути вироблено споживчих вартостей. Таким чином продуктивність праці характеризує ступінь ефективності живої праці, але виражається вона в економії і доцільному використанні не тільки живої, але і уречевленої (минулої) праці. Продуктивність праці буде зростати лише в тому випадку, якщо частина витрат живої праці буде меншою за частку уречевленої праці. Чим вища продуктивність праці, тим більше споживається засобів виробництва. Продуктивність праці є одним з найважливіших показників економіки в цілому та діяльності підприємства зокрема. Продуктивність праці — це міра плідності (ефективності) конкретної праці. У умовах ринку діє об'єктивний економічний закон неухильного зростання продуктивності праці, оскільки зростання продуктивності праці сприяє збільшенню прибутку і конкурентоздатності продукції, виживанню фірми на конкурентному ринку. Більш продуктивна праця здатна в одиницю часу виробляти більшу кількість продукції, кращої якості, з меншими витратами ресурсів. Існують наступні методи вимірювання продуктивності. (рис.1.1)