066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ В РАМКАХ ERP-СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА (ID:58257)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 162
Рік виконання: 2012
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Анотація Перелік скорочень Вступ Розділ 1. Методологічні основи управління фінансами в рамках ERP – систем 1.1 Загальна структура та призначення ERP – систем 1.2 Проблеми підтримки управління фінансами підприємств 1.3 Роль ERP – систем в покращенні рівня управління фінансами підприємств Висновки до розділу 1 Розділ 2. Система оцінки інноваційних пропозицій на основі моделі фінансового левериджу 2.1 Загальна структура системи підтримки оцінки іноваційних пропозицій 2.2 Модель оцінки ефекту фінансового левериджу 2.3 Програмна реалізація моделі ефекту фінансового левериджу 45 Висновки до розділу 2 53 Розділ 3. Дослідження моделі фінансового левериджу в рамках ERP-системи 3.1 Дослідження адекватності програмної реалізації моделі 3.2 Рекомендації по використанню моделі ефекту фінансового левериджу Висновки до розділу 3 Висновки 67 Перелік використаних джерел Додаток А Представлення вхідних параметрів моделі Додаток Б. Текст програмного модуля диспетчера комп’ютерної моделі Додаток В. Текст програмного модуля аналізатора продаж Додаток Г. Текст модуля побудови повного нечіткого ефекту фінансового левериджу Додаток Д. Текст модуля побудови ризикових нечітких оцінок Актуальність теми. Промисловість є однією з провідних галузей економіки, яка утворює фундамент науково-технічної трансформації, економічного зростання і соціального прогресу суспільства. Зокрема для підняття ефективності управління підприємства повинні гранично економно витрачати власні ресурси а також значно підвищити ефективність бізнес-процесів. Значні резерви тут приховані зокрема в запровадженні ERP систем. ERP-система (Enterprise Resource Planning System — система планування ресурсів підприємства) — це інтегрована система на базі інформаційних технологій для управління внутрішніми і зовнішніми ресурсами підприємства. Мета системи — сприяння потокам інформації між всіма господарськими підрозділами (бізнес-функціями) всередині підприємства і інформаційна підтримка зв'язків з іншими підприємствами. Побудована, як правило, на централізованій базі даних, ERP-система формує стандартизований єдиний інформаційний простір підприємства. На сьогоднішній день ряд підприємств України використовують системи автоматизації класу ERP. Так, на базі Інтегрованої системи управління підприємством «Галактика ERP» ведуться проекти автоматизації Холдингової компанії «АвтоКрАЗ», ДП завод «Арсенал», ТОВ «Тесіс», ХРП «АвтоЗАЗ-мотор», ЗАТ «Калинівський машинобудівний завод», заводу «Укрсантарм», Харківського заводу «Коннектор», ТОВ «НПК-східна Україна» та ін. Визнані класичні бренди таких систем є відносно дорогими та потребують тривалого навчання і заведення інформаційної бази. Тому перспективною видається розробка окремих компонент ERP, які в подальшому могли б інтегруватися в масштабну систему. Однією із таких важливих компонент є аналіз фінансового стану підприємства. Базовим елементом такої підсистеми є модель фінансового левериджу. Окрім базового класичного підходу така модель повинна враховувати випадковий характер попиту на продукцію підприємства. Тому побудова такої моделі є актуальною задачею, реалізації якої присвячена дана робота. Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є формування загальної структури а також базових компонентів моделі фінансового левериджу діяльності підприємства в умовах невизначеності. В роботі вирішуються наступні задачі: - розробка загальної структури моделі фінансового левериджу діяльності підприємства ; - розробка математичного та інформаційного забезпечення моделі фінансового левериджу діяльності підприємства в умовах невизначеності; - проведення серії числових експериментів для оцінки ефективності моделі та побудова рекомендації щодо напрямків удосконалення бізнес-процесів підприємства. Об’єкт дослідження: система фінансового аналізу діяльності підприємства ; Предмет дослідження: модель фінансового левериджу із врахуванням невизначеності; Методи дослідження: системний аналіз, методи прогнозування, нечіткі функції. Наукова новизна: запропоновано новий підхід до моделювання ефекту фінансового левериджу на основі поєднання методів прогнозування та нечітких функцій. Практична значущість отриманих результатів: розроблено методику формування рекомендацій щодо покращення умов достовірної оцінки перспективності залучення запозичень.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову