066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інформаційна діяльність в інтелектуальній економіці (ID:58259)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 98
Рік виконання: 2014
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 6 1.1 Сутність інформаційної діяльності в ІЕ 6 1.2 Особливості інформаційної діяльності в ІЕ 18 1.3 Напрями та види інформаційної діяльності в ІЕ 24 Висновки до розділу 1 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 30 2.1. Методологічні аспекти аналізу інформаційної діяльності 30 2.2. Аналіз інформаційної діяльності в ІЕ України на сучасному етапі 35 2.3. Вплив інформаційної діяльності на розвиток ІЕ України 51 Висновки до розділу 2 68 РОЗДІЛ 3. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 70 Висновки до розділу 3 87 Висновки 89 Список використаної літератури: 92 Вступ Актуальність теми дослідження. «Ми живемо в істинно цікаві часи, і це можна пояснити: ми живемо у столітті найбільшої біфуркації за всю історію людства» слова відомого філософа науки і інтегрального теоретика Ервін Ласло надзвичайно актуальні в ХХІ ст. Загальновизнано, що XX ст. стало безпрецедентним в історії людства завдяки швидкому технологічному розвитку, перетворенню науки на безпосередню продуктивну силу, створенню і використанню нововведень як вирішального чинника суспільного прогресу та розширення творчих можливостей всебічно розвиненої особистості. Інтелектуально-інформаційні технології, інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність, які виникли на основі інтелектуальної праці, докорінно змінили роль людини в процесі виробництва. Масштабні структурні зрушення, які відбулися у розвинених країнах протягом останніх тридцяти років, знаменували перехід від "матеріальної" до "інтелектуальної" економіки, в якій освіченість, професіоналізм, наукові знання та унікальні навички їх носіїв виступають стратегічним чинником та визначальним джерелом соціально-економічного розвитку. Це визначило виникнення якісно нового суспільства — постіндустріального. Велика увага визначенню і дослідженню сутності категорії "інформаційної діяльності" надають вчені на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. Це широко відомі розробки зарубіжних авторів Е. Брукінга, Т. Бьюзена, Г. Мінса, Д. Шнайдера, Річарда Р. Нельсона та Сіднея Дж. Уинтера, А. Слівотскі, Д. Моррісона та ін Основоположниками даної категорії на відчизняному ринку можна вважати Л, С. Шаховська, Б. Б. Леонтьєва, В. Л. Іноземцева, С. А. Ленську та ін. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад інформаційної діяльності в інтелектуальній економіці та окреслення перспективних напрямів інформаційної діяльності. Досягнення даної мети зумовило вирішення таких основних завдань: • розкрити сутність інформаційної діяльності; • виявити особливості інформаційної діяльності в економіці; • представити теоретичні аспекти інформаційної діяльності в інтелектуальній економіці; • ідентифікувати основні тенденції і проблеми інформаційної діяльності в інтелектуальній економіці; • здійснити оцінку інституційного забезпечення інформаційної діяльності в інтелектуальній економіці; • виявити основні напрямки інформаційної діяльності в інтелектуальній економіці; • провести аналіз інформаційної діяльності в Україні; • виокремити системний підхід до аналізу інформаційної діяльності в інтелектуальній економіці. Об’єктом дослідження є інформаційної діяльності в Україні. Предметом дослідження є процес дослідження інформаційної діяльності в Україні. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції українських та іноземних вчених, програми соціально-економічного розвитку в Україні та вітчизняні нормативно-правові акти у сфері інформаційної діяльності. Для досягнення мети дослідження у роботі використовувалися такі методи пізнання, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння, групування, узагальнення (при вивченні теоретичних основ інформаційної діяльності), спостереження (при аналізі офіційних сайтів органів центральної влади, міністерств та інших державних органів управління). У роботі використано положення законодавчих та нормативно-правових актів, статистичну інформацію про стан інформаційної діяльності в Україні. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні основних тенденцій і проблем інформаційної діяльності, оцінці інституційного забезпечення інформаційної діяльності в Україні; проведено аналіз інформаційної діяльності та основні його напрямки розвитку на майбутннє в Україні. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення роботи стосовно визначення основних напрямків інформаційної діяльності в Україні та проведення детального аналізу. Розробка структурної моделі управління знаннями. Структура і обсяг роботи. Основний зміст викладено на 95 сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 47 найменувань, містить 1 таблиці і 20 рисунки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову