066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Міжнародний-правовий статус і режим освоєння і використання Антарктики (ID:155632)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Міжнародне право
Сторінок: 109
Рік виконання: 2016
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Особливостісучасногоміжнародно-правового статусу Антарктики. 1.1. Становлення і розвиток міжнародного співробітництва в дослідженні й освоєнні Антарктики. 1.2. Співвідношення правового режиму та правового статусу Антарктики. 1.3. Система міжнароднихугод про Антарктику. РОЗДІЛ 2. Проблеми використання ресурсів Антарктики. 2.1. Міжнародно-правовий режим використання ресурсів Антарктики. 2.1.1. Міжнародно-правовий режим збереження живих морськи хресурсів Антарктики. 2.1.2. Міжнародно-правовий режим освоєння мінеральних ресурсів Антарктики. 2.2. Протокол з охорони навколишнього середовища до Договору про Антарктику. 2.3. Заходи щодо забезпечення режиму Антарктики. ГОЗДІЛ 3. Сучасні тенденції в розвитку правового статусу Антарктики. 3.1. Діяльність світової спільноти щодо зміцнення міжнародно-правового режиму Антарктики. 3.1.1. Форми і видиспівпраці. 3.1.2. Встановлення особливо охоронюваних районів Антарктики. 3.2. Проблема сучасних територіальних претензій на Антарктику та можливі шляхи її вирішення. ВИСНОВКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Актуальність теми магістерської роботи. Значне число міжнародних конфліктів, що виникали як в XX столітті, так і виникають на нашій планеті сьогодні, в XXI столітті, засновані на розбіжностях з приводу міжнародно-правового статусу територій. Однієї з таких територій, яка в XX столітті являли собою об'єкт найжорстокіших суперечок, а часом і військових конфліктів є Антарктика. Антарктика на сьогоднішній день - єдиний континент на Землі, екологія якого не ушкоджена фактором людського втручання. Вона відрізняється від всіх інших континентів тим, що не є частиною території якої-небудь держави, а виступає надбанням усього людства й регулюється нормами міжнародного права. Якщо звернутися до історії, то важливо помітити, що Антарктика завжди привертала увагу юристів, що займаються вивченням правового статусу різних територій. Найбільша кількість робіт, що ставляться до Антарктики, як правило, з'являлося в моменти підвищеного інтересу держав до антарктичного регіону, як це було, наприклад, напередодні укладання Договору про Антарктику 1959 року й у періоди переговорів по виробленню Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 року й Конвенції по регулюванню освоєння мінеральних ресурсів Антарктики 1988 року. На початку 1990-х років антарктичні проблеми знову придбали підвищену увагу, як вчених-юристів, так й органів державної влади різних держав. Причиною тому стала необхідність перегляду багатьох норм, що регулюють відносини між державами у зв'язку з використанням різних об'єктів, що не мають державної приналежності в умовах нової геополітичної картини у світі, що склалася наприкінці XX століття. В 1991 р. у Мадриді всіма країнами- учасницями Договору про Антарктику, був підписаний Протокол по охороні навколишнього середовища до Договору про Антарктику, що висунув і детально конкретизував питання природоохоронної діяльності в районі дії Договору про Антарктику строком на 50 років. Однак, дотепер не поставлена остання крапка по питанню територіальних домагань, і немає єдиної думки про те, яким повинне бути її остаточне рішення. Крім того, все зростаючий інтерес до ресурсів Антарктики, нових технологічних можливостей її освоєння поряд з екологічною небезпекою, що цілком реальна в умовах антарктичної діяльності, що порушує природний баланс, свідчить про актуальність теми, обраної для дослідження в рамках дійсної роботи. Стан наукової розробки. Сучасні аспекти міжнародно-правового статусу Антарктики, тобто, після 1991 року, коли був прийнятий Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику, що значно вплинули на міжнародно- правовий статус Антарктики, досить мало досліджені в українській правовій науці. Останнім часом з'явився ряд робіт, присвячених окремим проблемам міжнародно-правового статусу Антарктики таких учених як А. Х. Абашидзе, Г. О.Анцелевич, В. В. Голіцин, В. Н. Гуцуляк, В. М. Репецький, Л. Д. Тимченко, В. Н. Трофимов, В. Я. Суворова, Ю. Фролов. Деякі сучасні аспекти міжнародно-правового статусу Антарктики розглядалися такими закордонними юристами, як Д. Бернхард, Я. Броунлі, У. Вассерман, Т. Нагата, Е. Хук. Специфікою даної тематики дослідження є також те, що чимало наукових праць із питань міжнародно-правового статусу Антарктики останнім часом стали публікувати вчені, що не є юристами, але займаються діяльністю, що спеціалізується на різних аспектах діяльності в Антарктиці. Це такі вчені як С. Б. Слевич, Е. С. Короткевич, В. В. Лукін. Однак комплексного дослідження сучасних аспектів міжнародно-правового статусу Антарктики в умовах нової геополітичної обстановки не робилося. Мета й завдання магістерської роботи. Метою цієї магістерської роботи є проведення комплексного дослідження історії розвитку й сучасних аспектів міжнародно-правового статусу Антарктики на основі вивчення історичних документів і міжнародно-правових актів. Для досягнення зазначеної вище мети в магістерськійроботі автором були поставлені наступні завдання: 1. Вивчити історичні аспекти відкриття й освоєння Антарктики. 2. Проаналізуватиполітичніта правові особливості Антарктики як території. 3. Визначити основні географічні й екологічні особливості антарктичного континенту, на основі якихвстановлюється сучасний міжнародно-правовий статус Антарктики. 4. Проаналізувати становлення й розвиток міжнародного співробітництва в дослідженні й освоєнні Антарктики. 5. Проаналізувати співвідношення понять міжнародно-правового статусу й режиму, у відношенні до Антарктики. 6. Проаналізувати сучасну систему Договору про Антарктику. 7. Дослідити діяльність світового співтовариства по забезпеченню міжнародно-правового режиму Антарктики. 8. Дослідити проблему сучасних територіальних претензій на Антарктику. 9. Розробити пропозиції по подальшому зміцненню й удосконалюванню міжнародно-правового режиму Антарктики. Предмет магістерської роботи. Данемагістерське дослідження присвячене вивченню норм міжнародного права, що регулюють правовий статус Антарктики, а також умови його становлення й розвитку. Об'єкт магістерської роботи. Об'єктом даного магістерського дослідження є суспільні відносини, що складаються між державами із приводу освоєння й дослідження території Антарктики. Методологія магістерської роботи. Методологічною основою даного дипломного дослідження є наукові методи пізнання соціальних явищ. Особливо важливе значення для даного дослідження має застосування діалектичного методу, історичного методу, методу дедукції і методу індукції. Для рішення поставлених завдань і досягнення поставленої мети автор використає наступні наукові методи пізнання: системний, логічний, хронологічний, порівняльно-історичний, порівняно-правовий, формально-юридичний, а також спеціальні методи - соціологічний і функціональний. Крім того, у даній роботі творчо використалися теоретико- методологічні наробітки юристів, істориків, політологів, географів, екологів, біологів, економістів, що займаються дослідженням загальних проблем, пов'язаних з освоєнням і використанням природних багатств Антарктики. Теоретична основа дипломного дослідження. Теоретичну основу даного магістерського дослідження склали наукові праці вчених - фахівців в області міжнародного права, таких як Абашидзе А. X.,Г. О. Анцелевич, Р. М. Валєєв,В. Ємельяненко, І.І. Лукашук, Ю. М. Колосов, О. С. Колбасов, О. А. Ковальов, Б. М.Кліменко, Н. А. Соколова, В. Н. Трофимов, Г. І. Тункін. При написанні даноїмагістерськоїроботи також використалися наукові праці фахівців в області різних наук, присвячені питанням Антарктики, таких як Е. С. Короткевич,В. В. Лукін, В. Н. Помелов, С. Б. Слевич й інших. Значну допомогу при написанні магістерської роботи зробили такі роботи закордонних авторів як Д. Бернхардт, Я. Броунлі, Ю. Вассерман, Т. Нагата. Структура дипломного дослідження. Загальний обсяг роботи становить 109 сторінок, з них основного тексту 90 сторінок. Структура дипломного дослідження обумовлена предметом, метою й завданнями дійсної роботи. Дана дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, додатка та списку використаної літератури (включаючи нормативні й інші правові акти, спеціальну літературу, документи ООН).
Інші роботи з даної категорії: