0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ (ID:692073)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Міжнародне право
Сторінок: 95
Рік виконання: 2015
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО 6 1.1. Сутність сурогатного материнства 6 1.2. Режими сурогатного материнства 12 1.3. Правове регулювання сурогатного материнства за національним законодавством 21 Висновок до розділу 26 РОЗДІЛ 2. СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 28 2.1. Аналіз міжнародного законодавства про сурогатне материнство 28 2.2. Регулювання сурогатного материнства в окремих країнах світу 32 2.3. Особливості імплементації законів про сурогатне материнство 50 2.4. Особливості укладення договорів про сурогатне материнство 57 Висновок до розділу 62 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 64 3.1. Сучасний стан сурогатного материнства в Україні та світі 64 3.2. Проблеми регулювання сурогатного материнства в Україні та світі 66 3.3. Шляхи вдосконалення законодавства про сурогатне материнство 77 Висновок до розділу 80 ВИСНОВКИ 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 85
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Останнім часом проблема чоловічої та жіночої безплідності у людей репродуктивного віку в повсякденній медичній практиці стала траплятися все частіше, що, на жаль, призводить до зростання кількості сімейних пар, які не можуть мати дітей. У той же час сучасна демографічна ситуація в Україні, Європі, пострадянському просторі, залишає бажати кращого. Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що реалізація прав громадян у сфері репродуктивних технологій не є чітко регламентованою, оскільки законодавча база потребує грунтовного доопрацювання. Відсутність правового регулювання у цій сфері частково пов’язана з поки що не достатнім поширенням застосування методів штучного запліднення або імплантації зародка. Водночас різке зниження репродуктивного здоров’я населення, падіння народжуваності, нові розробки у галузі біомедицини все частіше привертають увагу до правових питань застосування методів штучної інсемінації. Поряд з цим зростає кількість проблем, пов’язаних з комерціалізацією та криміналізацією діянь, пов’язаних з народженням дітей за допомогою сурогатного виношування, що є наслідком неврегульованості даних питань з боку держави. Таким чином таке явище як сурогатне материнство в Україні дозволено тому, що не заборонено. Дослідження проблем правового регулювання відносин сурогатного ма¬теринства, визначення сфери дії, поняття, підстав виникнення, змін та припинення, елементів та особливостей здійснення правовідносин сурогатного материнства, виокремлення законодавчих прогалин, неузгодженостей та казусів, пошук шляхів їх вирішення та нормативного удосконалення неможливі без детального вивчення загальних питань правового регу¬лювання визначеної проблематики. Наявність сучасних наукових дослі¬джень, абстрактний характер диспозицій правових норм, що закріплені в сучасному законодавстві з даного питання, викликає потребу не тільки їх подальшого удосконалення, а й системного вивчення. Тому актуальність обраної теми дослідження не викликає сумніву. Недосконалим є нормативно-правове регулювання сурогатного материнства. Лише окремі положення щодо нього передбачені у СК України, ЦК України, Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Правилах державної реєстрації актів цивільно¬го стану України, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р., Інструкції «Про порядок застосування допоміж¬них репродуктивних технологій», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2008 р., Роз’ясненні Мініс¬терства юстиції України від 11 травня 2012 р. «Визначення походження дитини від батьків при державній реєстрації народження» тощо. Комплексне правове регулювання відносин, які виникають при засто¬суванні сурогатного материнства, відсутнє. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти ДРТ, сурогат-ного материнства та особливості їх правового регулювання досліджуються у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі такими авторами, як: Н. Аблятіпова, О. Баллаєва, Т. Борисова, М. Баришников, А. Головащук, Т. Дробишевська, Я. Дрогонець, С. Журавльова, А. Коломієць, Л. Красав чикова, А. Кухар, О. Лукашева, Р. Майданик, М. Малєїна, А. Пестрикова, Г. Романовський, 3. Ромовська, К. Світнєв, І. Сенюта, Р. Стефанчук, С. Стеценко, О. Хазова, Н. Хараджа, П. Холлендер та ін. Об’єктом дипломної роботи є суспільні віносини, які виникають під час здійснення правового регулювання сурогатного материнства. Предметом дипломної роботи є сурогатне материнство у міжнародному приватному праві. Метою дипломної роботи є здійснення комплексного дослідження особливостей здійснення та регулювання сурогатного материнства в Україні та світі, визначення проблем та регіональних особливостей. Для досягнення вищезазначеної мети було поставлено ряд завдань: • Визначити сутність сурогатного материнства; • Охарактеризувати режими сурогатного материнства; • Дослідити правове регулювання сурогатного материнства за національним законодавством; • Дати аналіз міжнародного законодавства про сурогатне материнство; • Охарактеризувати регулювання сурогатного материнства в окремих країнах світу; • Визначити особливості імплементації законів про сурогатне материнство; • Дослідити особливості укладення договорів про сурогатне материнство; • Окреслити сучасний стан сурогатного материнства в Україні та світі; • Визначити проблеми регулювання сурогатного материнства в Україні та світі; • Окреслити шляхи вдосконалення законодавства про сурогатне материнство. Методи дослідження. Методологічну основу дипломної роботи складають системний, комплексний підхід до вивчення проблем сурогатного материнства, логічний аналіз, юридично аналіз ефективності та проблем державного регулювання сурогатного материнства. Практична значимість дипломної роботи. Висновки та рекомендації, які є в роботі, адресовані суб’єктам законодавчої ініціативи можуть бути використані при формуванні та застосуванні стратегій реформування відповідних сфер. Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 95 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел містить 99 найменувань.