066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

фінансовий контролю на місцевому рівні (ID:148524)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Бюджетний процес
Сторінок: 35
Рік виконання: 2016
Вартість: 170
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ……………………………………………5 1.1 Економічна сутність та завдання державного фінансового контролю………………………………………………………………………….…5 1.2 Суб’єкти та методи здійснення державного фінансового контролю на місцевому рівні…………………………………………………………………..9 1.3 Діяльність місцевих фінансових органів у системі фінансового контролю……………………………………………………………………………11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ………………………………………………………………………………...16 2.1 Аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками….16 2.2 Оцінка діяльності фінансового контролю щодо обслуговування місцевих бюджетів……………………………………………………………………………19 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЩОДО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ……………….….….23 3.1 Проблемні аспекти фінансового контролю на місцевому рівні…......23 3.2 Заходи щодо підвищення роботи місцевих фінансових органів у системі фінансового контролю на місцевому рівні………………………………25 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….....29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….…………..31
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Державний фінансовий контроль, спрямований на забезпечення законності та достовірності операцій під час утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування в нових умовах господарювання набуває все більш важливого значення для економіки з огляду на те, що встановлені державою правила організації діяльності органів місцевого самоврядування і обігу фінансових ресурсів спрямовані на забезпечення макроекономічної рівноваги, стабілізацію економіки і фінансову безпеку, захист прав власників та створення умов для чесної конкуренції і ефективності економічної системи. Організація фінансового контролю на місцевому рівні повинна враховувати особливості функціонування місцевих фінансів. У багатьох країнах органи центральної влади наділені значними контрольними повноваженнями у сфері місцевих фінансів. Це зумовлено насамперед тим, що держава відіграє значну роль у фінансуванні органів місцевого самоврядування, зокрема для забезпечення виконання делегованих нею повноважень. Здійснення органами влади ефективного державного фінансового контролю за надходженням, розподілом і витрачанням ресурсів держави є невід’ємною складовою та важливою функцією системи державного управління. Деякі аспекти розгляду зазначеної проблеми знайшли своє відображення в працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема в працях, В. Плескач, Т. Рева, К. Ковальчук, І. Стефанюк та ін. Теоретичним та методологічним проблемам управління та контролю за місцевими фінансами присвячені наукові праці Єфремової І., В. Бубенко та інших. Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ фінансового контролю на місцевому рівні, визначення проблем та перспектив розвитку фінансового контролю на місцевому рівні. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: - визначити економічну сутність та завдання державного фінансового контролю; - охарактеризувати суб’єктів та методи здійснення державного фінансового контролю на місцевому рівні; - охарактеризувати діяльність місцевих фінансових органів у системі фінансового контролю; - проаналізувати виконання бюджетів за доходами та видатками; - оцінити діяльність фінансового контролю щодо обслуговування місцевих бюджетів; - висвітлити проблемні аспекти фінансового контролю на місцевому рівні ; - визначити заходи щодо підвищення роботи місцевих фінансових органів у системі фінансового контролю на місцевому рівні. Об’єктом дослідження є економічні відносини які виникають у процесі фінансового контролю на місцевому рівні. Предметом дослідження є фінансовий контролю на місцевому рівні. Інформаційна база курсової роботи: Бюджетний кодекс України, періодична література, наукові статті в яких висвітлюється тема біржових договорів, матеріали інтернет - форумів провідних науковців, зарубіжні та українські інтернет видання. У курсовій роботі використовувались наступні методи, а саме: узагальнення та систематизації при опрацюванні теоретичного матеріалу, аналізу та синтезу – при вивченні статистичних даних, табличний – при демонстрації результатів досліджень, абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків, послідовний метод при викладенні основного матеріалу.