0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит (ID:28508)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 7
Рік виконання: 2011
Вартість: 25
Купити цю роботу
Зміст
Аудиторські докази, їх види та процедури одержання Тест Отримання аудиторських доказів для складнання аудиторського висновку є процедурою: а) обовязковою; б) бажаною, але не обовязковою; в) можливою, якщо є необхідність; г) не обовязковою Тест Аудиторські докази бувають таких видів: а) цільові і нецільові; б) внутрішні, зовнішні, змішані; в) документальні і усні; г) підтверджені і непідтверджені документально Тест Найбільшу цінність для аудиторської фірми мають: а) внутрішні докази б) зовнішні докази в) підтверджені керівництвом докази г) усні докази працівників бухгалтерії Тест Які вимоги не застосовуються до аудиторських доказів? а) достатність б) правильність в) обгрунтованість г) погодженість Тест Аудиторські докази складаються з: а) первинних документів б) звітності і первинних документів в) усних пояснень і звітності г) первинних документів, облікових записів, фінансової звітності та інформації з інших джерел Завдання 1. На підставі наведеної далі інформації необхідно: 1) вказати тип аудиту: аудит фінансової звітності, аудит відповідності, операційний аудит; 2) визначити тип аудитора: зовнішній, внутрішній, державний, з податкової служби; 3) визначити зацікавлених користувачів аудиторського висновку: акціонери, керівництво, Міністерство фінансів та інші Для відповіді використовувати такий формат: Визначення аудиту Тип аудиту Тип аудитора Зацікавлені користувачі 1 2 3 Завдання 2. Визначити наявні невідповідності нормативним документам та сформулювати суть невідповідностей за такими ситуаціями Варіант Ситуація 1. Аудитор погодився за додаткову оплату допомогти виправити помилки бухгалтера до того, як складе загальний висновок Ситуація 2. Фірма “Аудит” проводить аудит підприємства протягом тривалого часу. Керівником аудиторської групи призначається протягом 5 років Івківський І.В., при цьому має різних асистентів Ситуація 3. В організації “ВВВ” проведено аудит, порушень не виявлено і директор організації зробив аудиторам цінні подарунки. Що мають зробити аудитори? Завдання 3. Розташувати аудиторські докази в порядку максимізації довіри до них з боку аудитора: Варіант 1) усні пояснення конкретних виконавців господарських операцій; 2) інформація, надана попереднім аудитором; 3) письмові пояснення працівників облікової служби; 4) усні пояснення керівника служби постачання; 5) інформація, отримана від засновників підприємства; 6) письмові пояснення керівництва економічного суб’єкта Завдання 4. До Вас як до аудитора звернувся бухгалтер за допомогою: знайти помилку у складеному бухгалтерському балансі та порадити, як скласти правильний баланс на 31.12.2002р., а також дати пояснення стосовно порушення (недотримання) принципів бухгалтерського обліку за кожним пунктом виправлення: Варіант Баланс, підготовлений бухгалтером, на 31.12.2002р Показники активу Сума, грн. Показники пасиву Сума, грн Виробниче обладнання 100 000 Статутний капітал 500 Виробничі запаси 20 Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги 10 000 Заборгованість з оплати праці 50 Грошві кошти та їх еквіваленти в національній валюті 5 Баланс 135 000 Баланс 550 Інформація надана бухгалтером для виправлення помилок: 1. Виробниче обладнання підприємство взяло в операційну оренду на 12 місяців. На 31,12,2002р. підприємство оплатило 100000грн. за оренду, тому ця сума показана в балансі як вартість виробничого обладнання 2. В балансі вартість запасів визначена в сумі 20000грн. Станом на 31,12,2002р. запаси, які є в наявності підприємства за даними інвентаризації оцінені в 15000грн 3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 10000грн., з них 2000грн. – сума майбутнього контракту, який підприємство планує укласти на 2003 рік 4. Грошові кошти підприємства в сумі 5000грн. включають: 4200грн., що знаходяться на рахунку підприємства в банку, в т.ч. 2000грн. сума отриманого кредиту; 100грн. – готівка в касі; 700грн. – на особових рахунках працівників підприємства 5. Статутний капітал зазначений в установчих документах підприємства – 20000грн. Інше підприємство запропонувало купити підприємство за 500 000грн., тому ця сума стоїть в балансі 6. Заборгованість з оплати праці складає 50000грн., в тому числі 20000грн., що були виплачені 31,12,2002р 7. Підприємство за результатами роботи 2002р. має непокритий збиток, але його не внесено до балансу
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову