0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит витрат підпримства (ID:553976)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 56
Рік виконання: 2021
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП…..…………………………………………………………………………….3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Аудит витрат підприємства………...………….….5 1.1. Економічна сутність витрат підприємства……………………………….....……5 1.2. Класифікація витрат підприємства………………………..………..….…………8 1.3. Організація обліку й аналізу операційних витрат ……………..………………..8 1.4. Дискусійні питання щодо формування витрат та калькулювання собівартості……………………………………………………………………………..8 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………...…………...13 ВИСНОВКИ......………………………………………………………………………32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..........33 ДОДАТКИ………………………………………………………………………….....34
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Витрати підприємства були і залишаються важливою економічною категорією, яка характеризує результати діяльності підприємства та його рентабельність. Важливою умовою успішної діяльності підприємств є досягнення оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок чого зросте конкурентоспроможність продукції та стане реальним досягнення довгострокового економічного зростання продуктивності підприємств. Останнім часом стало зрозуміло, що внаслідок посилення конкуренції, ускладнення операційних процесів та необхідності максимально швидко задовольняти запити суб’єктів ринкового середовища і для малих і для середніх компаній все більш актуальною стає проблема отримання інформації, яка об’єктивно та оперативно відображає господарську ситуацію [58, c. 18]. ... ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Аудит витрат підприємства 1.1. Економічна сутність витрат підприємства. Будь-яка діяльність неможлива без витрат ресурсів. Закономірності розвитку ринкових відносин, логіка пізнання показують, що спочатку мають місце витрати ресурсів, а потім – результати, пов’язані з цими витратами. Основним мотивом діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах є максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації стратегічної мети в багатьох випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що виробляється. Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як підприємство вирішує питання управління витратами, котре передбачає пошук способів їх зниження [1]. Витрати є основним обмежником прибутку і одночасно головним фактором, який впливає на обсяг пропозиції. Категорія «витрати» широко використовується як у вітчизняній, так і зарубіжній економічній літературі, наприклад у російській економічній літературі вона має три аналоги: »затраты», «расходы», «издержки». Розглянемо зміст цих понять. За І. А. Бланком, поточні (операційні) витрати підприємства представлені, в основному, «издержками», які в різних галузях набувають різної форми [2]: • «витрати виробництва – виражені в грошовій формі операційні витрати трудових, матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів на виробництво продукції»; • «витрати обігу – виражені в грошовій формі операційні затрати трудових, матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів на здійснення торговельної (торговельно-посередницької, збутової) діяльності підприємства»; • «витрати розміщення – витрати, пов'язані з розміщенням емітованих підприємством цінних паперів (акцій, облігацій) на первинному фондовому ... РОЗДІЛ 2. Практична частина Варіант 5 1. Первісна вартість споруди цеху – 400 тис. грн., а сума його зносу на дату першої переоцінки становить 100 тис. грн. Після переоцінки чиста балансова вартість споруди знизилась до 210 тис. грн. При цьому за перерахунком було визначено, що вартість споруди зменшилась на 100 тис. грн., а сума зносу – на 18 тис. грн. В бухобліку підприємства було зроблено такі записи: ... 2. Дані про стан розрахунків з підзвітними особами на 01.04 2020 р.: ... 3. Протягом першого півріччя 2020 р. бухгалтерією підприємства у складі витрат на рекламу списано на адміністративні витрати вартість виготовлення візитних карток для бухгалтера, директора, комерційного директора. ... 4. Відпущені за накладною № 144 від 28.03.2020 р. матеріали за обліковими цінами на суму 1600 грн. У бухгалтерському обліку зроблено проводку : Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” Кт 20 “Виробничі запаси” – на суму 1600 грн. ...