0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Проектування захисних лісових насаджень (ID:300954)

Тип роботи: розрахункова робота
Сторінок: 14
Рік виконання: 2019
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 3 1.Оцінка рельєфу місцевості та меліоративна організація території 5 2. Розробка меліоративних заходів 6 2.1. Меліоративні заходи на привододільному фонді 6 2.2. Меліоративні заходи на присітковому фонді 8 2.3. Меліоративні заходи на гідрографічному фонді 10 Висновок 12 Список використаних джерел 14 Додаток 15
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Ерозія грунту - один з багатьох природних і антропогенних процесів, що ведуть до зниження грунтової родючості і руйнування грунтів. При розробці заходів захисту грунтів від ерозії слід знати ці процеси, взаємозв'язки між ними, їх вплив на збільшення ерозійної небезпеки земель і інтенсивності прояву ерозії. Лісомеліорації ландшафтів - наука і галузь суспільного виробництва, які використовують лісові насадження для захисту природних і господарських об'єктів від різних несприятливих впливів, а також для поліпшення їх функціонування. У всіх випадках завданням лісомеліорації сільськогосподарських земель є формування та вдосконалення лесоаграрних ландшафтів як високопродуктивних, біологічно стійких і саморегулюючих систем, здатних протиставити руйнування грунту, зниження її родючості, хімічного забруднення середовища оптимізовану структуру угідь, корінні меліорації, раціональну організацію використання земель. Система лісових смуг - це сукупність лісових смуг для забезпечення захисту всі площі від несприятливого впливу природних і антропогенних факторів. Основне завдання системи лісових смуг - зниження рівня максимальних швидкостей вітру, що викликає зменшення енерго-, масо-і теплообміну на межполосного угідді. У протиерозійної системі розміщення всіх видів захисних насаджень спрямоване на регулювання сніговідкладень і поверхневого стоку з метою не допустити виникнення водної ерозії. При проектуванні систем враховують, насамперед, природні фактори: клімат, рельєф, грунтові умови. У зоні достатнього зволоження на дерново-підзолистих і сірих лісових грунтах протиерозійна лісомеліорації полягає головним чином в закріпленні ярів і залісенні сільносмитие земель. На схилах по межах полів і робочих ділянок доцільно розміщувати лісові або неширокі лугові смуги. У зоні нестійкого зволоження з перевагою вилужених звичайних і потужних чорноземів, а в лісостепу і сірих грунтів необхідно більш широке застосування протиерозійної меліорації із створенням всіх видів захисних насаджень. Значне місце в системі лісових смуг займає залісення яружно-балочної мережі. У захисних насадженнях потребують ставки та інші водойми. каштанових грунтів завдання протиерозійної лісомеліорації повинні бути тісно ув'язані з вимогами боротьби з посухою, суховіями і дефляцією. Тут велика роль лісових смуг на ріллі схилів і вододілів. У зв'язку з малою лісистістю і великий еродування зростає меліоративний і господарське значення яружно-балкових насаджень. У зоні сухого та спекотного клімату з грунтами пустельного типу, а також у зоні теплого і вологого клімату з переважанням гірських бурих грунтів, жовтоземів та інших гірничо-лісових грунтів вологих субтропіків мають створюватися переважно системи протиерозійних лісових насаджень для гірських районів.   1.Оцінка рельєфу місцевості та меліоративна організація території Територія на якій планується створення лісозахисних насаджень знаходиться у восьмому лісомеліоративному районі України до якого відносяться Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Луганська, Харківська області. Грунти даного району переважно звичайні чорноземи. Перевжаючий напрям вітрів: суховійних - Східний та Південно- Східний, заметільний - Північно-Східний та Східний. На даній нам території можна виділити три земельні фонди: привододільний, присітковий, гідрографічний, які займають різні площі території (таблиця 1). Розміщення земельних фондів показане в Додатку. Таблиця 1.1 Земельні фонди території, критерії їх виділу і співвідношення Земельні фонди Критерії виділу Площа Га у % від загальної площі Привододільний Вододіли та верхні частини привододільних схилів крутістю до 3˚ 1559 84 Присітковий Нижні частини привододільних схилів крутістю більше 3˚ до бровки берегів гідрографічної сітки 122 7 Гідрографічний Береги та дно давньої гідрографічної сітки, сучасні розмиви (яри) 156 9 Разом 1837 100 Висновок: приведені в таблиці 1 дані свідчать про переважання площі привододільного фонду, проте майже третина території має крутість більше 3˚, що свідчить про можливість прояву і наявність інтенсивних ерозійних процесів. Отже маючи такі земельні фонди необхідно спроектувати створення полезахисних лісосмуг в привододільному фонді, стокорегулюючих лісосмуг, прибалкових та приярової лісосмуги.
Інші роботи з даної категорії: