066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік поточних фінансових інвестицій (ID:298165)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Фінансовий облік
Сторінок: 39
Рік виконання: 2017
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Економічний зміст фінансових інвестицій…………………………5 1.1. Класифікація фінансових інвестицій, їх визнання та основні види інвестування 5 1.2. Оцінка фінансових інвестицій 9 1.3. Поточні фінансові інвестиції, їх облік…………………………………….12 1.4. Документування і аналітичний облік фінансових інвестицій …………16 1.5. Шляхи удосконалення фінансових інвестицій…………………………....18 РОЗДІЛ 2. Практична частина………………………………………………….20 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 39
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Однією з найважливіших сфер діяльності будь-якого підприємства є здійснення інвестицій. Економічний достаток фірми, галузі, регіону, країни в цілому, значною мірою характеризується обсягами і напрямами вкладених коштів. Особливо гостро назріла проблема в значних інвестиціях при переході економіки України до ринку, коли відбувається структурна перебудова та перепрофілювання багатьох підприємств і галузей економіки, зміна власника в процесі роздержавлення та приватизації, інтеграція у світові економічні відносини. При переході до ринкових відносин у вітчизняну економічну літературу і практику увійшов термін "інвестиції" та інші супутні поняття, що є першим кроком на шляху до інтеграції України в міжнародну систему об'єднання капіталу. Під інвестиціями в найбільш широкому трактуванні розуміють вкладення певних ресурсів з метою одержання майбутніх вигод. Деякі автори під інвестиціями розуміють акт відмови від сьогоднішнього споживання благ заради більш повного задоволення потреб у наступні періоди. Дані визначення характеризують інвестиції в двох площинах: з економічної точки зору - як процес нагромадження капіталу; з соціальної - як зростання благ для споживання. Наявні фінансові чи матеріальні ресурси відіграють важливу роль у масштабах і структурі реального інвестування, є головною ланкою на шляху зміни вартості з метою нагромадження капіталу, який можна подати такою схемою перетворень: Ресурси  Вкладення  Результат В умовах ринкової економіки предметом купівлі-продажу можуть бути не лише основні засоби (земельні ділянки, будівлі, автомашини тощо), матеріальні оборотні засоби (сировина, матеріали, готова продукція, товари і т.д.), нематеріальні активи (патенти, ліцензії, торгові марки і т.д.), але й фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. У будь-якої юридичної особи, зайнятої в сфері матеріального виробництва або торгівлі, вилучення ресурсів у вкладення з метою отримання доходу будуть означати фінансові вкладення. В організаціях, що зайняті у фінансовій сфері і є професійними учасниками ринку цінних паперів, фінансові вкладення не є вилученням ресурсів і, як наслідок, не є фінансовими вкладеннями. Для вказаних організацій робота з цінними паперами, що придбані за рахунок власних коштів і за рахунок коштів клієнтів, буде складати предмет їх основної (статутної) діяльності, в тому числі за рахунок коштів клієнтів, посередницьку діяльність