066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік нематеріальних активів на прикладі підприємства ВАТ "Бериславхліб" (ID:308299)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Фінансовий облік
Сторінок: 51
Рік виконання: 2017
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
1. Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку нематеріальних активів 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 1.2. Класифікація нематеріальних активів 1.3. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів Розділ 2. Облік нематеріальних активів на прикладі підприємства 2.1. Характеристика фінансово-госоподарської діяльності підприємства ВАТ "Бериславхліб" 2.2. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів 2.3 Особливості інвентаризації нематеріальних активів Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів 3.1. Удосконалення первинного обліку нематеріальних активів 3.2. Удосконалення класифікації нематеріальних активів Висновки Список використаних джерел Додатки
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Останнім часом приділяється значна увага використанню об’єктів нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства як потенційного джерела отримання економічних вигод. Інтелектуальна власність є відносно новим об’єктом бухгалтерського обліку, що зумовлено нематеріальною природою, особливостями правової охорони та відображенням її у складі активів. Значна частина об’єктів інтелектуальної власності тільки починає бути учасниками господарського обороту, що вимагає постійного перегляду та вдосконалення методики бухгалтерського обліку з метою врахування всієї різноманітності й різнорідності об’єктів. Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку нематеріальних активів присвячені роботи Е. Бобрової, М. Кнухової, І. Павлюка, Г. Нашкерської, Ф. Бутинця, А. Лаврова, Л. Котенка, С. Поленова та інших. У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної облікової практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів, недостатня увага приділяється питанням вдосконалення методології та практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Вищенаведене свідчить про актуальність обраної теми курсової роботи і зумовило вибір основних напрямків роботи. Метою курсової роботи є дослідження обліку нематеріальних активів на підприємстві і розробка пропозицій стосовно шляхів удосконалення даного питання. Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання: − розглянути питання аналітичного та синтетичного обліку нематеріальних активів згідно з П(С)БО, документальне оформлення операцій з їх руху та використання на підприємстві; − дослідити економічну характеристику категорії «нематеріальні активи», а також загальні принципи побудови їх обліку на підприємстві; − вивчити види нематеріальних активів згідно з різноманітними підходами до їх класифікації; − розглянути питання щодо оцінки та переоцінки нематеріальних активів; − розглянути питання щодо інвентаризації нематеріальних активів; − розробити пропозиції щодо вдосконалення документування операцій з нематеріальними активами. Об’єктом дослідження курсової роботи є облік нематеріальних активів на підприємстві. Предметом дослідження є система теоретичних, методичних та практичних аспектів, що стосуються обліку наявності та руху нематеріальних активів. Отже, питання обліку нематеріальних активів є досить актуальним, оскільки нематеріальні активи надають підприємству довгострокові права або переваги